Udsat skolestart

Som udgangspunkt skal alle børn starte i skole det kalenderår de fylder 6 år.

I ganske særlige tilfælde kan der søges om udsat skolestart.

Ansøgning om udsat skolestart for et barn vurderes ud fra nedenstående punkter:

  • At der er udarbejdet en DPU, Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, inden for de seneste år, som er drøftet med relevante fagpersoner i distriktsteamet
  • At der tidligere i barnets forløb er udarbejdet en udviklings- og handleplan for barnet, hvor en eller flere af distriktsteamets relevante fagpersoner har været involveret såvel konsultativt som udredende, eller hvor f.eks. Specialrådgivningen for Småbørn har udredt barnet med efterfølgende vejledning
  • At involverede fagpersoner i tæt samarbejde med forældrene har evalueret på de opsatte mål i udviklings- og handleplanen 
  • At det er sandsynligt ud fra en faglig vurdering, at barnet vil gennemgå en betydelig udvikling i udsættelsesperioden, som vil give barnet et bedre afsæt til skolegangen
  • At der er helt specielle forhold, hvor der er bekymring for barnets tarv

Hvis dit barn går i børnehave i Nordfyns Kommune

Hvis du er i tvivl om dit barn er klar til skolestart skal du kontakte lederen i børnehaven senest den 10.11. i året før skolestart, så I kan få en snak om barnets udvikling. Hvis I bliver enige om, at søge udsat skolestart, benyt ansøgningsskemaet.

Lederen sender ansøgningen videre i systemet og I vil få svar i januar måned i året for skolestart.

Hvis dit barn IKKE går i børnehave i Nordfyns Kommune

Hvis du er i tvivl om dit barn er klart til skolestart, skal du kontakte skolelederen på Distriktsskolen som I hører til/flytter til senest den 10.11. i året før skolestart. Hvis I bliver enige om, at søge udsat skolestart, benyt ansøgningsskemaet.

Dagtilbudslederen/Skolelederen (Landsbyordninger) videresender ansøgningen til Skole- og Dagtilbudsafdelingen bu@nordfynskommune.dk i emnefeltet skal der stå UDSAT SKOLESTART. 

OBS!

Du skal under alle omstændigheder indskrive dit barn på Digital Indskrivning i perioden 1. december -31. december året før skolestart, selvom du har søgt om udsat skolestart.

Det er vigtigt at du ifm. indskrivningen oplyser, at der er søgt om udsat skolestart. 

Siden blev sidst opdateret 12.10.2018 af indholdsansvarlig JL

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00