Udsat skolestart

Som udgangspunkt skal alle børn starte i skole det kalenderår de fylder 6 år. I ganske særlige tilfælde kan der søges om udsat skolestart.

Udsat skolestart vurderes fortsat ud fra følgende kriterier:

  • At der tidligere i barnets forløb er udarbejdet en udviklings- og handleplan for barnet, hvor en eller flere relevante fagpersoner fra CLT har været involveret såvel konsultativt som udredende
  • At involverede fagpersoner i tæt samarbejde med forældrene har evalueret på de opsatte mål i udviklings- og handleplanen
  • At det er sandsynligt ud fra en faglig vurdering, at barnet vil gennemgå en betydelig udvikling i udsættelsesperioden, som vil give barnet et bedre afsæt til skolegangen
  • At der er helt specielle forhold, hvor der er bekymring
  • At der har været afholdt et dialogmøde

Hvis dit barn går i børnehave i Nordfyns Kommune

Hvis du er i tvivl om dit barn er klar til skolestart skal du kontakte lederen i børnehaven senest den 1.11. i året før skolestart, så I kan få en snak om barnets udvikling. Forud for at kunne sende ansøgningen om udsat skolestart, vil I blive indkaldt til et dialogmøde. 

Der er frist for at indsende ansøgning 29. november. Lederen videresender ansøgningen og I vil få svar senest første uge i januar måned i året for skolestart.

Hvis dit barn IKKE går i børnehave i Nordfyns Kommune

Hvis du er i tvivl om dit barn er klart til skolestart, skal du kontakte skolelederen på Distriktsskolen som I hører til/flytter til senest den 1.11. i året før skolestart. Hvis I bliver enige om, at søge udsat skolestart, benyt ansøgningsskemaet.

Dagtilbudslederen/Skolelederen (Landsbyordninger) videresender ansøgningen til Skole- og Dagtilbudsafdelingen bu@nordfynskommune.dk i emnefeltet skal der stå UDSAT SKOLESTART.

OBS!
Du skal under alle omstændigheder indskrive dit barn på Digital Indskrivning i perioden 1. december -31. december året før skolestart, selvom du har søgt om udsat skolestart.
Det er vigtigt, at du ifm. indskrivningen oplyser, at der er søgt om udsat skolestart.

Siden blev sidst opdateret 07.10.2019 af indholdsansvarlig JMOU

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00