Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning af børn skal anmeldes til Skole og Dagtilbudsafdelingen.

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Tilsyn
Der gennemføres tilsyn mindst to gange årligt. Tilsynet gennemføres som udgangspunkt af distriktsskoleleder i samarbejde med Skole-og Dagtilbud.

Som en del af folkeskoleloven skal man også forholde sig til ”Elevens alsidige personlige udvikling” Såfremt undervisningen ikke vurderes, som tilfredsstillende efter 2. prøve og vejledning, meddeles dette til Skole og Dagtilbudsafdelingen med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

Skole og Dagtilbudsafdelingen vil efterfølgende rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren.

Skulle man støde på forhold, der fordrer indberetning til de sociale myndigheder, skal dette finde sted efter
samme regler, som er gældende i skolen.
Siden blev sidst opdateret 30.10.2020 af indholdsansvarlig CS

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00