Befordring

Befordring af elever i folkeskolen og specialbørnehave

Kørsel med bus

Alle elever med folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, som er undervisningspligtige eller går i 10. klasse i en skole i Nordfyns Kommune, kan få et skolekort til bus. Der kan ansøges om et skole- rejsekort hos sekretæren på distriktsskolen.

Individuel kørsel

Der er mulighed for befordring, mellem folkeregisteradresse og folkeskole, såfremt følgende to kriterier er opfyldt:

  1. Eleven går på distriktsskolen, og har længere til skole end følgende:

0. – 3. klasse                 2,5 km

4. – 6. klasse                 6,0 km

7. – 9. klasse                 7,0 km

10. klasse                       9,0 km

  1. Eleven har længere fra folkeregisteradressen til nærmeste busstoppested end følgende:

0. – 6. klasse                 1,0 km

7. – 10. klasse              2,5 km

Specialkørsel

Såfremt eleven er visiteret af Nordfyns Kommune, til et andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det visiterede tilbud i distriktsskolens sted. Der kan ansøges om individuel kørsel, selvom eleven ikke går på distriktsskolen. Dette er tillige gældende for specialbørnehaver.

Handicapkørsel

Har eleven enten fysisk eller psykisk handicap, som udelukker almindelig buskørsel, kan der ansøges om Individuel kørsel til skole eller specialbørnehave.

Blanket til kørselsgodtgørelse

Blanket til kørselsgodtgørelse kan rekvireres ved at kontakte Pladsanvisningen på pladsanvis@nordfynskommune.dk 

Siden blev sidst opdateret 24.08.2020 af indholdsansvarlig KEB

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 24 60 25 59
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00

Personoplysninger

De personoplysninger du giver os, når du indsender ovenstående formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side. Læs evt. mere om Databeskyttelse.