Familiekurser og gruppeforløb

På denne side finder du information omkring kurser og gruppeforløb, som Familiehuset tilbyder

De Utrolige År - DUÅ:

Familiehuset tilbyder DUÅ til familier, som oplever mange konflikter i hjemmet, hvor forældre føler sig magtesløs, hvor barnet udviser negativ adfærd, har følelsesmæssige problemer eller læringsvanskeligheder eller andet. Se mere i folderen nederst.

Agression Replacement Traning – ART

ART er et program, hvor barnet/den unge får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurderer situationer, tænke mere modent, regulere følelser samt tilpasse sin adfærd, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen. Se mere i folderen nederst.

Familie-ART:

Familie-ART er et program, hvor flere familier samledes for at træne nye samspils- og kommunikationsfærdigheder. Hensigten er at understøtte de adfærdsændringer, som dit barn/din ung udvikler gennem ART. 

Træningen foregår over 11 gange á 3 timer.

Tryghedscirklen:

Tryghedscirklen (Circle of Security – COS) er et forældreprogram, som har til formål at hjælpe forældre med at forstå deres børns udviklingsbehov og dermed sikre, at børnene kan udvikle en sund og sikker tilknytning.

Programmet henvender sig primært til forældre med børn i 0-5 års alderen, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet vanskeligheder i tilknytningen, men kan også bruges til forældre med ældre børn.

Programmet strækker sig over 8 kursusgange á 1,5 time.

På kurset lærer du:

 • at fremme en god og tryg tilknytning mellem dig og dit barn
 • at observere samspil mellem dig og dit barn, samt identificere følelsesmæssige signaler.
 • IKKE at forandre dit barn, men at opfylde og se dit barns behov samt gøre dig mere følelsesmæssig tilgængelig!!

Cool Kids/Chilled:

Cool Kids programmet er et kursus til angsthåndtering til børn i alderen 7-12 år og deres forældre.

I et Cool Kids forløb lærer børn og deres forældre at bruge konkrete redskaber, som gør det lettere at håndterer angst og bekymring. Forløbet kan gennemføres individuelt eller i gruppe sammen med andre børn.

Kurset omfatter i alt 10 sessioner af 2 timers varighed.

Chilled programmet er baseret på samme behandlingsprincipper som Cool Kids. Forældrene deltager ikke hver gang, men holdes løbende orienteret.

Chilled er målrettet store børn og unge i alderen 13-19 år.

Hjælp til børn i sorg:

Hjælp til børn i sorg henvender sig til alle børn og unge under 18 år, som har, eller står for at miste en nær pårørende.

Familiehuset anser hjælp til børn i sorg for akut og vil derfor prioritere en hurtig opstart. Sorgarbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barn samt i situationen og forholdene omkring barnet. Familiekonsulenten vil derfor, i samarbejde med forældre og/eller andre relevante voksne, lave en løbende plan for forløbet.

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold – PREP:

PREP er et kursus, som henvender sig til alle par med børn under 18 år, hvor samlivet er truet eller dårligt fungerende. 

Et PREP-kursus giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på jeres samliv. Se mere i folderen nederst.

Kursus i Fælles Forældreansvar – KIFF:

KIFF er et kursus, som henvender sig til forældre, som har valgt ikke længere at leve sammen. Se mere i folderen nederst.


Gruppeforløb for børn ad hoc:

ud over ovenstående tilbud, tilbyder Familiehuset løbende forskellige gruppeforløb for børn. Grupperne etableres på baggrund af efterspørgsel og tager afsæt i fælles problemstillinger.

De forskellige gruppeforløb kan være:

 • Pigegruppe
 • Drengegruppe
 • Gruppeforløb for børn med handicappede søskende
 • Gruppeforløb for børn med forældre med psykiske lidelser

Formålet med den enkelte gruppe er at, mødes med jævnaldrende, der kender til de samme tanker og problemer, som andre kan have svært ved at forstå. Samt at opleve et frirum, hvor man får mulighed for, at få svar på svære spørgsmål og dele sine erfaringer med jævnaldrende.

Babysimulator:

Babysimulator er en datastyret ”babydukke”, der kræver omsorg nat og dag nøjagtig som en rigtig baby, som skal have mad, skiftes ble, pusles og trøstes m.m.

Babysimulatoren anvendes som metode/tilbud når:

 • En ung pige eller et ungt par ønsker et barn, men er usikker på hvad det indebærer.
 • En gravid eller andre omkring den gravide er usikker på, hvilken hjælp der er brug for efter fødslen.
 • En gravid er usikker på, om hun ønsker en abort.

Forløbet med en babysimulator vil typisk strække sig over 1 måned og være opdelt i 5 faser:

 • For-samtale
 • Forberedelsen til ”forældrerollen”
 • Den unge passer babysimulatoren
 • Efterbearbejdning
 • Opfølgning


Siden blev sidst opdateret 25.10.2019 af indholdsansvarlig BKROGH

Kontakt

Familiehuset
Horsebækvej 99
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 84 90


Telefon- og træffetid

Mandag: 09:00 - 10:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 10:00
Torsdag: 09:00 - 10:00
Fredag: 09:00 - 10:00