Tilskud til privat pasningsordning

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunal dagpleje

Frit valg efter Dagtilbudsloven § 80

Formålet med tilskud til privat pasningsordning er, at I som forældre får mulighed for at vælge mellem et kommunalt pasningstilbud og en privat pasningsordning med økonomisk tilskud.

Hvis I som forældre får tilskud til privat pasning, og I i stedet ønsker at få jeres barn passet i et kommunalt pasningstilbud, ophører tilskuddet den dag, hvor barnet starter i det kommunale pasningstilbud. Vær opmærksom på opsigelsesvarslet. Man kan ikke få tilskud til privat pasning samtidig med, at barnet er booket ind i kommunal dagpleje.

Betingelser for tilskud

 • I kan ikke anvende tilskuddet til pasning af egne børn
 • Tilskuddet gives til børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 10 måneder
 • Tilskuddet må højst udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private pasningsordning
 • Nordfyns Kommune yder i 2020 for de 0 til 2 årige 6.150  kr. pr. måned.
 • Der udbetales maksimalt 3 tilskud til samme husstand.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis forud. Tilskuddet er skattefrit for jer som modtagere, men skattepligtigt for den, der passer barnet. Nordfyns Kommune underretter SKAT om de udbetalte tilskud.
 • Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Er "frit valg"-barnet berettiget til søskendetilskud, vil beløbet blive lagt til og udbetalt sammen med den månedlige udbetaling. Tilskuddet vil blive indsat på modtagers NEM-konto.
 • Nordfyns Kommune indberetter indtægten til SKAT på de børnepassere
 • Før der kan ydes tilskud, skal I som forældre og den private pasningsordning indgå en pasningsaftale, som uploades, når der søges om tilskud på nemolads. Kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.
 • Der ydes ikke tilskud til, at I kan ansætte en au pair, idet au pair-overenskomsten ikke er forenelig med ansættelse af en au pair til børnepasning efter Dagtilbudsloven § 80.
 • Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, eller det ophører, har I pligt til at meddele dette til Pladsanvisningen.
 • Hvis tilskuddet til privat pasning bruges til at ansætte en ung pige i hjemmet - og ikke til for eksempel en privat pasningsordning uden for hjemmet - skal I enten registreres som arbejdsgivere eller i forvejen være selvstændige erhvervsdrivende. Det indebærer, at I skal betale udgifter til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring og således følge de almindelige regler for arbejdsgivere. I har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.
 • Forældre, der ansætter en privat børnepasser, anses for private arbejdsgivere. Der kan regnes forsikring for dagpenge under børnepasserens sygdom.

Ansøgning om tilskud

 • Ansøgningen skal ske via NemPlads
 • Tilskuddet kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft.
Siden blev sidst opdateret 23.01.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00