Tilskud til pasning af egne børn

Som noget nyt er det besluttet, at der er mulighed for at søge om tilskud til pasning af egne børn pr. 1. januar 2019.

Tilskuddet ydes til forældre der vælger, at gå hjemme for at passe egne børn før skolealderen og for en periode på minimum 8 uger op til maksimalt 1 år.

Tilskuddet er fastsat til 75% af nettodriftsudgifterne. (Beløbet er skattepligtigt) - det udbetales bagud (som løn).

Taksten pr. 1. januar 2019:
24 uger til 2,10 år kr. 5.810,00

2,10 år til 6 år kr. 3.960,00


Tilskuddet kan bevilges, såfremt nedenstående kriterier er opfyldt:

1. Ansøgerne skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

(der gælder dog visse udntagelser ofr EU-/EØS borgere).

2. Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.

3. Ansøgeren skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

4. Ansøgeren skal opholde sig i Danmark for at være berettiget til tilskud. Der er dog mulighed for at tage tilskuddet med til udlandet i en kortere periode (3-5 uger)

5. Ansøgeren må ikke samtidig have en dagtilbudsplads til sit barn.

6. Der må maksimalt gives til tre børn pr. husstand.

7. Der kan maksimalt gives et beløb pr. husstand svarende til den maksimale dagpengeydelse.

8. Alle Børn der er omkring de 3 år skal sprogvurderes.

Når du har søgt via NemPlads vil du blive kontaktet af den pædagogiske leder i distriktet, som skal gennemføre et hjemmebesøg før tilskuddet kan udbetales.

Ansøgningsfristen fastsættes til 8 uger fra den førstkommende 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget.

Hvis der er udbetalt ikke berettiget tilskud, kan dette kræves tilbagebetalt.

OBS!!
Har I brug for pasning, når tilskuddet ophører, skal I huske at booke i god tid.

Siden blev sidst opdateret 30.11.2018 af indholdsansvarlig JL

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00