Specialbørnehave

Hvis et barn på grund af sin funktionsnedsættelse har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud, kan barnet få en plads i et særligt dagtilbud.

Nordfyns kommune har en specialbørnehavegruppe, ”Tigerhuset”, med 10 pladser. Tigerhuset ligger i tilknytning til Birkemose børnehave i Søndersø.

Skole- og fritidstilbud

Når det skal afklares, hvilket skoletilbud jeres barn har behov for, kan I få information og rådgivning om muligheder og valg af skole ved henvendelse til Center for Læring og Trivsel.

Døgntilbud/anbringelse

Hvis forældre til børn og unge med handicap ikke længere ser sig i stand til at have barnet/den unge boende hjemme, f.eks. på grund af barnets plejebehov eller adfærd, så er der mulighed for, at barnet/den unge kan bo i en plejefamilie, netværksfamilie, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted.

Forældrene vil i så fald fortsat have forældremyndigheden.

Behovet for døgnanbringelse afdækkes på baggrund af en socialfaglig undersøgelse.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00