Søskendetilskud

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven.

Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgiften mellem de tilbud, som forældrene betaler for.

Søskendetilskuddet omfatter:

  • Biologiske søskende
  • Adoptivsøskende
  • Sammenbragte børn med ophold på samme adresse.

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor der er folkeregisteradresse.

Du skal betale fuld pris for den dyreste plads (afhængig af bruttodriftsudgiften) og får herefter 50% i søskendetilskud på de øvrige pladser beregnet efter gældende forældrebetaling.

Siden blev sidst opdateret 14.10.2019 af indholdsansvarlig JL

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00