Pasning af børn over kommunegrænsen

For nogle familier kan det give bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejde at kunne få sit barn optaget i et tilbud i en anden kommune

Der er mulighed for pasning over kommunegrænsen, jf. Dagtilbudslovens §28. Bemærk, at det altid er opholdskommunen, der opkræver forældrebetalingen. Det er ligeledes i opholdskommunen du skal søge om hel. eller delvis økonomisk friplads.

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan blive tale om en forhøjet forældrebetaling. Spørgsmål kan rettes til Pladsanvisningen i Nordfyns Kommune.

En kommune kan dog afvise, at optage børn fra andre kommuner, hvor det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager og hvis væsentlige hensyn til børn fra egen kommune ellers ville blive tilsidesat.

Nordfyns Kommune giver jf. Dagtilbudsloven mulighed for, at børn, der er bosiddende i andre kommuner, kan booke plads i kommunens dagtilbud.


Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00