Økonomisk friplads

Du kan søge om hel eller delvis økonomisk friplads efter gældende regler på NemPlads.

Husstandsindkomst
Ved ansøgning skal forældrene opgøre deres samlede aktuelle bruttoindkomst omregnet til årsindkomst (12 x den aktuelle månedsindkomst). Fripladstilskud bevilges med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget. Der skal ikke søges ved institutionsskift, med mindre, der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Indkomstgrænser
Udgør den aktuelle indkomst, omregnet til årsindkomst 177.601 kr. eller derunder, er man efter ansøgning berettiget til 100% økonomisk fripladstilskud og vil således ikke blive opkrævet forældrebetaling. Udgør den aktuelle indkomst, omregnet til årsindkomst mellem 177.601 kr. og 551.700 kr. er man efter ansøgning berettiget til et delvist økonomisk fripladstilskud. 

Fradrag for enlige forsørgere
Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af fripladstilskud, få fratrukket 62.139 kr. i indkomstgrundlaget.

Fradrag ved hjemmeboende barn under 18
Hvert hjemmeboende barn under 18 år, ud over det første, er der fradrag på 7.000 kr

Særligt vedrørende studerende
Lån skal IKKE medregnes i indkomstgrundlaget. Bemærk at eventuel arbejdsindtægt har betydning for størrelsen af fripladstilskuddet.

Genberegning
Der foretages en månedlig genberegning af fripladstilskuddet. Dette sker på grundlag af oplysninger fra SKAT og arbejdsgiver der bliver holdt op imod, det der er oplyst i NemPlads i forbindelse med ansøgningen.

Hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen (både hvis husstandsindkomsten stiger eller falder) vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet. Genberegningens resultat til udbetaling/til betaling vil blive udbetalt/opkrævet den efterfølgende 1.

NYT - NYT Feriepenge ifm. genberegning
Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregistret fra SKAT. Feriepengene opgøres ifm. jobskifte.

Siden blev sidst opdateret 28.10.2019 af indholdsansvarlig MPETTE

Selvbetjening

NemPlads

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00