Kombinationstilbud

Ny dagtilbudslov pr. 1.7.18

§ 85 Kombinationstilbud
Nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for alm. Åbningstid.

Fra den 1.7.18 får forældre med et dokumenteret behov for pasning (arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende), der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Samlevende forældre har alene mulighed for at få et kombinationstilbud, hvis begge forældre kan dokumenter, at de har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Enlige forsørgere er berettiget til et kombinationstilbud, hvis den enlige forsørger kan dokumenter at have en beskæftigelsessituation, der medfører, at vedkommende har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. (Definitionen af enlig forsørger følger reglerne om økonomisk friplads.

Formålet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Formålet er videre, at kombinationstilbuddet giver et barn mulighed for at forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en kendt person, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

Hvad er fleksibel pasning?
Fleksibel pasning er et nyt begreb i dagtilbudsloven, der alene er knyttet til kombinationstilbuddet.

Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning, som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og fleksibel børnepasser.
Fleksibel pasning er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, som regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud m.m.

I lighed med tilskud til privat pasningsordning beregnes fleksibel pasning efter gældende regler. Der skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser som kommunen skal godkende og føre tilsyn med som forudsætning for, at forældrene kan få et tilskud.

Minimum 10 timers fleksibel pasning om ugen i gennemsnit

Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og at det tidsmæssige omfang af deltidsplads og fleksibel pasning opgøres over en periode på mindst fire uger.

Krav til fleksibel pasning
Fleksibel pasning er i lighed med kravene til private pasningsordninger omfattet af følgende krav:

Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er at andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstædighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Godkendelse af pasningsaftale om fleksibel pasning’

I lighed med privat pasning er det en betingelse for at få udbetalt et tilskud til fleksibel pasning, at kommunalbestyrelsen godkender den pasningsaftale, som indgås mellem forældrene og den fleksible passer. Her skal også godkendes økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

Godkendelse af pasningsaftalen mellem forældre og den fleksible passer er efter gældende regler, som ved godkendelse af en privat børnepasser. Ligeledes må der kun indgå betegnelsen ”fleksibel pasningsordning” i pasningsaftalen om ordningen.

Tilsyn med fleksibel pasning
Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning.
Såfremt forældrenes behov ændrer sig, og forældrene eksempelvis har behov for færre timer til fleksibel pasning, er forældrene forpligtet itl at oplyse kommunen om dette.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00