Hvordan booker jeg?

Nordfyns kommune benytter Nemplads, hvor du selv kan booke plads til dit barn og få besked om ledige pladser.

Du kan booke plads i dagtilbud fra det tidspunkt, dit barn får et dansk cpr. nr.

Du kan booke plads i alle dagtilbud: Dagpleje, vuggestue, børnehave, FØR-SFO, SFO, SFO-klub og juniorklub.

Ændre eller fortryde en booket plads

Hvis du har brug for at ændre eller fortryde en booket plads, kan det ske med 1 måneds varsel. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, er din booking bindende. Du kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den sidste dag i en måned.

OBS!!
Vær opmærksom på, at du ikke skal udmelde dit barn i den nuværende plads, før du har booket en anden plads, da du ellers kan risikere, at din nuværende plads bliver booket til et andet barn, så står du uden plads til dit barn.

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti omfatter børn i alderen fra 26 uger og fremtil skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Nordfyns Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for børn, der ikke i forvejen har en plads.

Hvis du forsøger at booke en plads mindre end 2 måneder før datoen for dit pasningsbehov, kan du ikke forvente, at få et pasningstilbud til rådighed til den dag, hvor du har et pasningsbehov.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud.

Mangler du en dagtilbudsplads i dit  bobpælsdistrikt, er du velkommen til kontakte pladsvisningen og høre nærmere om dine muligheder.

Indmeldelse i dagpleje, vuggestue og børnehave kan ske til den 1. I Før-SFO og SFO-klub kan indmeldelse ske løbende fra dag til dag med betaling fra indmeldelsesdatoen.

Udmeldelse: Løbende måned plus en måned.

Start i børnehave

Dit barn kan tidligst starte i børnehave, når det er 2 år og 10 måneder. Dvs. den 1. i måneden før dit barn fylder 3 år.

Søskendefordel

Der gives søskendefordel, det vil sige, at yngre søskende med samme bopæl, som allerede indmeldte børn i en institution, i systemet, automatisk får reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er indmeldt i. Det er dog en forudsætning, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende mindst har 1 måned sammen i institutionen.Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Siden blev sidst opdateret 21.01.2021 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00