Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet ydes til forældre der vælger, at gå hjemme for at passe egne børn før skolealderen og for en periode på minimum 8 uger op til maksimalt 1 år.

Tilskuddet er fastsat til 75% af nettodriftsudgifterne. (Beløbet er skattepligtigt) - det udbetales bagud (som løn).

Taksten pr. 1. januar 2021:
24 uger til 2 år og 10 måneder kr. 6.190

2 år og 10 måneder til 6 år kr. 4.070


Tilskuddet kan bevilges, såfremt nedenstående kriterier er opfyldt:

1. Ansøgerne skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

(der gælder dog visse undtagelser for EU-/EØS borgere).

2. Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.

3. Ansøgeren skal have opholdt sig i riget i 7 ud af de seneste 8 år.

4. Ansøgeren skal opholde sig i Danmark for at være berettiget til tilskud. Der er dog mulighed for at tage tilskuddet med til udlandet i en kortere periode (3-5 uger)

5. Ansøgeren må ikke samtidig have en dagtilbudsplads til sit barn.

6. Der må maksimalt gives til tre børn pr. husstand.

7. Der kan maksimalt gives et beløb pr. husstand svarende til den maksimale dagpengeydelse.

8. Alle Børn der er omkring de 3 år skal sprogvurderes.

Når du har søgt via NemPlads vil du blive kontaktet af en pædagogisk konsulent, som skal gennemføre et hjemmebesøg før tilskuddet kan udbetales.

Ansøgningsfristen fastsættes til 8 uger fra den førstkommende 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget.

Hvis der er udbetalt ikke berettiget tilskud, kan dette kræves tilbagebetalt.

OBS!!
Har I brug for pasning, når tilskuddet ophører, skal I huske at booke i god tid.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00