Kombinationstilbud

Tilbud til forældre med behov for pasning uden for alm. Åbningstid.

Forældre med et dokumenteret behov for pasning (arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende), der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Hvad er fleksibel pasning?
Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning, som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og fleksibel børnepasser.
Der skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser som kommunen skal godkende og føre tilsyn med som forudsætning for, at forældrene kan få et tilskud.

Minimum 10 timers fleksibel pasning om ugen i gennemsnit. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og at det tidsmæssige omfang af deltidsplads og fleksibel pasning opgøres over en periode på mindst fire uger.

Krav til fleksibel pasning
Fleksibel pasning er i lighed med kravene til private pasningsordninger omfattet af følgende krav:

Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er at andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstædighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Tilsyn med fleksibel pasning
Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning.
Såfremt forældrenes behov ændrer sig, og forældrene eksempelvis har behov for færre timer til fleksibel pasning, er forældrene forpligtet itl at oplyse kommunen om dette.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00