Deltidspladser i forbindelse med barsel

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer med reduceret betaling til deres børn mellem 26 uger og frem til start i FØR-SFO.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?
Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en
reduceret forældrebetaling. I Nordfyns Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 9 og kl. 15.00. 

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?
Så længe der er en af forældrene, der er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i et dagtilbud - barnet skal være mellem 26 uger og fremtil start i FØR-SFO.
Forældrene kan skiftes til at have barsel i den ansøgte periode med deltidspladser. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads skal sendes til pladsanvisningen og der er en frist på 2 måneder før start af deltidsplads. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest to måneder før de træder i kraft. Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation kopi af vandrejournal med terminsdato.

Opsigelse før tid af en deltidsplads i forbindelse med barsel
Forældre kan vælge at deltidspladsen skal overgå til en fuldtidsplads, før udløb af den
ansøgte periode. Dette kan ske ved henvendelse til Pladsanvisningen, med en arbejdsdags varsel – og der skal efterfølgende bookes plads i dagtilbud via NemPlads.

Overtrædelse af deltidspladsens pasningstid
Afleveres eller hentes et barn 3 gange uden for deltidspladsens pasningstid, skal institutionen give
Pladsanvisningen besked. Pladsanvisningen vil sende et varsel til forældrene om, at yderligere
overtrædelse vil medføre, at deltidspladsen overgår til almindelig fuldtidsplads.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MPETTE

Selvbetjening

Nemplads

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00