Rådgivningsforløb til forældre til børn med autisme

Center for Læring og Trivsel (CLT) tilbyder som tidlig indsats åben rådgivning til forældre til børn med autisme i alderen 0-12 år.


Rådgivningsforløbet vil ske via:

  • Hjemmebesøg
  • Besøg i barnets dagtilbud/skole
  • Temaeftermiddage
  • Forældre-summe-møder
  • Telefonisk rådgivning

Hjemmebesøg og/eller besøg i dagtilbud/skole

Specialpædagogen fra CLT vil komme på hjemmebesøg og få en individuel snak med jer, og se barnet i vante rammer. Hvis det er muligt, vil der også være besøg i barnets dagtilbud/skole, for at få et indtryk af barnets niveau, udfordringer og ressourcer.

Temaeftermiddage

Temaeftermiddagene forløber via oplæg og dialog, og tager afsæt i forældrenes ønsker og behov. Det kan f.eks. være emner som:

  • Hvordan forstår vi barnet med autisme?
  • Hvordan skaber vi de bedste rammer, så barnet trives og udvikler sig?
  • Hvordan fremmer vi barnets sociale udvikling, leg og kommunikation?
  • Hvordan håndterer vi hverdagens udfordringer?

Forældre-summe-møder

Forældre-summe-møderne sker i forlængelse af temaeftermiddagene og er tænkt som forældrenes platform, hvor I har mulighed for at udveksle erfaringer og reflektere sammen med andre, der står i lignende omstændigheder.

Hvis jeres barn er udredt og har fået en autismediagnose har I mulighed for 1 års forløb, som starter med individuel samtale i hjemmet. Der er løbende tilmelding.

Der vil i 2020 være temaeftermiddage (kl. 15-16) med efterfølgende netværksmøde (kl. 16-17): tirsdag den:7. januar, 3. marts, 5. maj, 4. august, 6. oktober, 1. december.

Telefonisk rådgivning

Der tilbydes telefonisk rådgivning i 2020 (kl. 15-16) tirsdag den: 4. februar, 7. april, 2. juni, 1. september, 3. november.


Ønsker I at tilmelde jer - eller har I brug for mere information, er I velkomne til at kontakte specialpædagogen.

Siden blev sidst opdateret 19.11.2019 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Specialpædagogen

Tlf.: 3041 1669


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00