Psykologer

Er der særlige udfordringer for dit barn hjemme, i dagplejen eller i skole/dagtilbud?

Hvornår kan du henvende dig?

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling, læring og trivsel, kan du få hjælp hos psykologerne. Måske er det svært for dit barn at finde sig til rette i skole- eller dagtilbudsmiljøet. Måske oplever du, at dit barn virker forsinket i sin udvikling på nogle områder eller har behov for en særlig pædagogisk og læringsmæssig indsats i skolen/dagtilbuddet.

Hvordan kan du henvende dig?

Kontakt til psykologen kan ske gennem skole/dagtilbud eller dagplejepædagog. Du er også velkommen til at ringe direkte til os og få en snak.

Hvad kan vi hjælpe med?

Som udgangspunkt begynder vi altid med en konsultativ samtale, hvor vi snakker med jer om, hvilke bekymringer I og pædagoger/lærere har. Herefter vurderer vi, hvordan vi kan hjælpe. Vi taler som regel med barnet/den unge og ser på miljøet i skole/dagtilbud. Vurderes der at være behov for det, indstilles barnet til Center for Læring og Trivsel til videre undersøgelse. En undersøgelse fører til rådgivning til jer og de personer, der skal hjælpe jeres barn i det daglige. I nogle tilfælde kan vi henvise til Specialrådgivningen, Børne- og ungdomspsykiatrien o.a., hvis det vurderes, der er behov for det.

Vi tilbyder rådgivning om fx:

 •  børnenes deltagelse i fællesskaber 
 •  læring, udvikling og anerkendelse i hverdagen
 •  sensitive børn, der let stresses
 •  børn, der oplever udfordringer i leg og social interaktion
 •  børn og unge med lavt selvværd eller manglende selvtillid
 •  børn og unge, der er udsat for særlige belastninger, fx ved sygdom i familien eller en vanskelig skilsmisse
 •  skolefobi og skolevægring
 •  øget ængstelighed/angstlidelser
 •  forsinket/afvigende udvikling
 •  neurologisk betingede vanskeligheder
 •  ADHD
 •  autismespektrumforstyrrelser
 •  emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser
 •  tilknytningsforstyrrelser
Siden blev sidst opdateret 06.10.2020 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00