Center for Læring og Trivsel

Velkommen til Center for Læring og Trivsel, CLT, i Nordfyns Kommune


Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives og lærer mest muligt. Dette gør vi i tæt samarbejde med forældre, alle decentrale enheder, samt Børn og Familie-afdelingen.


Center for Læring og Trivsel har fokus på at styrke børn- og ungefællesskaber, så alle børn oplever at høre til og være en del af noget fælles. CLT arbejder konsultativt, udviklende og forbyggende og iværksætter indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig, trives og lære alt det, de kan.

Center for Læring og Trivsel arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogisk konsulent og specialpædagog.


Lederen af CLT er formand for kommunens visitationsudvalg.

Leder af CLT Birgitte Nørrelund bnoerr@nordfynskommune.dk tlf. 21584025

Teamleder Malene Grønnemose magroe@nordfynskommune.dk tlf. 20148786

Koordinator Karina Schrøder kschro@nordfynskommune.dk, tlf. 21361318CLT Telefonliste

Leder for CLT 

 

 

Birgitte Nørrelund

21 58 40 25

CLT Leder

CLT

 

 

Malene Grønnemose

20 14 87 86

Teamleder

Karina Amtkjær Schrøder

21 36 13 18

Koordinator

Mona Mahallati Jensen

23 99 20 99

Pædagogisk konsulent

Lene Røhling Sørensen

30 41 16 69

Specialpædagog

Julie Olesen 24 78 94 13  Sprogkonsulent

Tale-høre-konsulenter

 

 

Anne-Lærke Møller Sørensen

40 23 94 56

Logopæd - Område 1 - Kystskolen

Jana Asmussen-Hansen vikar

21 33 42 41

Logopæd - Område 2 - Særslev/Hårslev

Charlotte Husman Hansen

23 42 76 93

Logopæd - Område 1 - Sletten

Ida Jensen Jern

91 16 54 39

Logopæd - Område 1 - Sletten

Anne-Marie Tange-Pagaard - (barsel)

21 47 33 51

Logopæd - Område 2 - Havrehed

Fysioterapeuter

 

 

Rikke Rosenbaum Laursen 

24 60 29 81

Fysioterapeut - Område 1 - Bogense

Christina Ege Glue Thomsen - (barsel)

40 24 33 86

Fysioterapeut - Område 1 - Sletten

Tine Lund Holm

40 18 98 41

Fysioterapeut - Område 2 - Søndersø

Mette Westfall von Wieding (vikar)

24 60 29 81

Fysioterapeut

Ergoterapeuter

 

 

Sidsel Nielsen

21 78 95 31

Ergoterapeut - Område 2 - Særslev/Hårslev

Jane Bøg-Jensen

21 39 05 42

Ergoterapeut - Område 2 - Søndersø

Sigridur Thorvaldsdottir

21 47 34 85

Ergoterapeut - Område 1 - Bogense

Psykologer

 

 

Sarah Ormstrup 

24 60 27 99

Havrehed - Område 2

Tania Lund Pedersen

21 58 16 62

Kystskolen - Område 1

Niels Bøggild Christensen

21 47 34 98

Sletten - Område 1

Rose Marie Teyken 

51 46 5851 

Særslev/Hårslev - Område 2

Susie Løvenskjold Andersen

24 46 37 36

Psykolog - UNGETEAM

Nanna Hansen

29 28 63 95

Bogense - Vikar - Område 1

Marie-Louise Fredberg Mortensen -(barsel)

20 11 00 30

Søndersø - Område 2

Tine Jensen 20 11 00 30  Søndersø - Område 2


Siden blev sidst opdateret 02.06.2020 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00