Center for Læring og Trivsel

Velkommen til Center for Læring og Trivsel, CLT, i Nordfyns Kommune


Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives og lærer mest muligt. Dette gør vi i tæt samarbejde med forældre, alle decentrale enheder, samt Børn og Familie-afdelingen.

I Center for Læring og Trivsel arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogisk konsulent og specialpædagog.


Lederen af CLT er formand for kommunens visitationsudvalg.

Leder af CLT Birgitte Nørrelund bnoerr@nordfynskommune.dk tlf. 21584025

Teamleder Malene Grønnemose magroe@nordfynskommune.dk tlf. 20148786

Du kan læse mere om, hvad Center for Læring og Trivsel kan tilbyde på siderne herunder.

CLT Telefonliste


CLT
Birgitte Nørrelund
21 58 40 25 CLT Leder
Malene Grønnemose 20 14 87 86 Teamleder
Julie Olsen 24 78 94 13 Sprogkonsulent
Lene Røhling Sørensen 30 41 16 69 Specialpædagog
     
Tale-høre-konsulenter    
Anne-Lærke Møller Sørensen 40 23 94 56 Område 1 - Kystskolen og Tigerhuset 
Charlotte Husman Hansen 23 42 76 93 Område 1 - Sletten/Heldagskolen
Anne-Marie Tange-Pagaard  21 47 33 51 Område 2 - Havrehed, Bogense og Regnbuen 
Sofie Lundsby
21 33 42 41 Område 2 - Særslev Hårslev og Søndersø 

Tereapeuter 
   
Rikke Rosenbaum Laursen  40 24 33 86 Tigerhuset og Regnbuen 
Christina Ege Glue Thomsen  24 60 29 81 Område 1 - Sletten, Bogense, Kystskolen 
Sidsel Nielsen 21 78 95 31 Område 2 - Særslev/Hårslev, Havrehed og Søndersø 
Katrine Aaskov Sørensen  21 39 05 42 Tigerhuset og Heldagsskolen 
     
Psykologer    
Sarah Kirstine Ormstrup 24 60 27 99 Område 2 - Havrehed og Heldagsskolen
Vakant 21 58 16 62 Område 1 - Kystskolen 
Niels Bøggild Christensen 21 47 34 98  Område 1 - Sletten 
Tine Jensen  51 46 58 51 Område 2 - Særslev/Hårslev/Regnbuen
Susie Løvenskjold Andersen 24 46 37 36 Psykolog - UNGETEAM 15-18 år
Nanna Hansen  29 28 63 95 Område 1 - Bogense/Otterup Realskole
Marie-Louise Fredberg Mortensen  20 11 00 30 Område 2- Søndersø 
Siden blev sidst opdateret 06.10.2020 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00