Bookning af Skolestuen Gyldensteen Strand

Skoler, gymnasier og daginstitutioner kan booke skolestuen på Eriksholm ved Gyldensteen Strand.

Det er muligt at booke skolestuen og tærskeladen på Eriksholm i forbindelse med studieture og undervisningsforløb.

På skoledage i dagtimerne (8-17) bookes skolestuen og tærskeladen gennem Nordfyns Kommune. (Max 60 elever)

Skoler, gymnasium, daginstitutioner i og uden for Nordfyns Kommune kan booke Skolestuen og Tærskeladen.(max 1 år i forvejen)

Bookningen sker ved nedenstående formular, der er en booking forespørgsel. Svar på booking forespørgslen vil blive sendt til den oplyste mailadresse senest inden for to arbejdsdage.

Praktiske oplysninger i forbindelse med bookningen fremsendes samtidig med bekræftelsen til den oplyste mailadresse.

Gyldensteen Stand er en privat ejendom, hvorfor det forventes at der tages hensyn til beboerne, andre gæster og de givne ordensregler. 

Læringsplatform/Meebook

Undervisere med adgang til Meebook kan her finde forslag til undervisningsforløb for alle klassetrin, særligt tilrettelagt til Gyldensteen Strand. Søgningen finder sted under fanen "Share It"

Naturposter med QR-koder ved Gyldensteen Strand

På stierne ved naturområdet Gyldensteen Strand, er der placeret en række stolper med QR-koder, hvor man med smartphone kan downloade opgaver om fauna og flora, der relaterer til det natursted, hvor man aktuelt opholder sig. Der kan læses mere om QR-kode stolper på Læringsplatfomen/Meebook.

Ordensregler for skoler ved Gyldensteen Strand

Færdsel 

Gyldensteen Strand er et værdifuldt naturområde i fuld udvikling. Aage V. Jensen Naturfond tillader aktiviteter, som understøtter arealernes formål, dvs. forskning, undervisning, formidling og publikums oplevelser af områdernes natur og kultur under hensyn til følsom natur. Andre typer aktiviteter henviser vi til arealer, som egnede er hertil. Aktiviteter skal ske på ”naturens præmisser”, så naturgrundlaget ikke skades, og fugle og pattedyr får mulighed for at yngle og raste uforstyrret. Det vil give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden. 

Anvisninger 

 • Stuehus og have er privat uden adgang 
 • Fjorden/lagunen er vildtreservat, hvor man ikke må færdes. 
 • Der må ikke cykles på diget langs med Langøvej.
 • Der er ikke adgang i indhegninger med kreaturer og på dyrkede arealer.
 • Der er ikke adgang syd for Langø Plantage i Engsøen.
 • Ingen løb ved skolestuen, i Naturrummet og i Tærskeladen.
 • Træer og buske må ikke beskadiges.
 • Affald kommes i stativerne ved gården. Organisk affald anbringes i kompostbeholder bag laden. 

Muligheder

 • På kortet kan man se, hvor man må færdes. Under udarbejdelse. 
 • Ferskvandssøen må bruges i en stribe langs med vejen fra Eriksholm til mindestenen - små grupper anbefales.
 • Skoven må bruges indtil Langøvejen. Dvs. den østligste del mod reservatet fredeligholdes bortset fra skovvejene.
 • Adgang til Lillebæltskysten anbefales ved Pumpehuset og fra Langø Plantage til Langø Mølle.
 • Der er fine muligheder for iagttagelse af insekter langs med skovvejene samt området mellem skoven og havet.
 • Den lille sø bag tærskeladen kan benyttes og er især fin til de mindre elever.
 • "Frikvarter" i området bag cykelstativerne. 
 • Trailer med vaders kan blive kørt ud til havet ved aftale med opsynsmand Jens Bækkelund, tlf. 23926095
 • Bålstederne må anvendes under opsyn af en voksen og efter aftale med opsynsmand Jens Bækkelund, tlf. 23 92 60 95. 

Tag hensyn til naturen, andre brugere, landbrugsproduktion, den private ejendomsret, samt respekter opsatte skilte med anvisninger for færdsel. 


Skolestue og tærskelade. 

Alt udstyr må frit anvendes - se materialelisten. Dataloggere, mikroskoper med kameraer er i skolestuen og lille depotrum og skal låses inde efter brug. Alt udstyr skal rengøres og sættes på plads igen efter brug. Skolestuen og tærskeladen skal låses, når man er ude. Der er rigtig mange andre besøgende. Nøglen til Tærskeladen ligger i skolestuens depotrum og må ikke forlade gården. Man må gerne bruge alt i tekøkkenet, men der skal vaskes op og sættes på plads. Sulfo og viskestykker står til rådighed. Viskestykker i nederste skuffe og under vask. Medbring selv kaffebønner og tebreve. Vådt og snavset fodtøj placeres i Naturrum eller Tærskeladen inden adgang til skolestuen. Borde skal tørres af, og gulve skal fejes - både i skole og tærskelade. Affald lægges i affaldsstativerne ved gården. Organisk affald anbringes i kompostbeholder bag laden. 

Meld tilbage til skoleforvaltningen angående remedier, der mangler eller er gået i stykker. Øvrige henvendelser til opsynsmand Jens Bækkelund, tlf. 23 92 60 95.

Læs mere om Gyldensteen Strand og Aage V. Jensen Naturfond

Siden blev sidst opdateret 26.03.2020 af indholdsansvarlig CS

Selvbetjening

Book skolestuen her

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00