Sundhedspleje

Velkommen til Sundhedsplejen i Nordfyns kommune.

Sundhedsplejens beredskab i forbindelse med Covid-19

Vedr. gravide

Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” starter igen til august.

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle 1. gangs gravide og til gravide med særlige behov.

Vedr. besøg til familier med 0 – 1 årige børn

Alle familier med et spædbarn under 1 år tilbydes besøg jf sundhedsplejens besøgsprofil

Forholdsregler ved besøg i hjemmet

Forud for besøg kontaktes familierne telefonisk med henblik på at afklare, hvorvidt der er en smitterisiko i hjemmet, og afhængig af forældrenes beskrivelse af smitterisiko i hjemmet, planlægger sundhedsplejersken besøget i forhold til evt. brug af værnemidler, telefonisk rådgivning, m.m.

Alle fysiske kontakter gennemføres under overholdelse af en god hygiejne og med følgende forholdsregler med henblik på at reducere smitterisiko:

  • Forælderen instrueres i at lufte godt ud, inden sundhedsplejersken træder ind i hjemmet og i at have udført omhyggelig håndhygiejne, også på barnet.

  • Der skal være plads til at forældrene og sundhedsplejersken kan stå med 1 meter mellem hinanden og der må kun være raske forældre tilstede under sundhedsplejerskens besøg.

Vejledning og rådgivning vedr. 1 – 6 årige og skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder besøg og telefonisk vejledning vedrørende 1-6 årige med særlige  behov. Ligeledes tilbydes skoleelever samtale/undersøgelse ved behov. Vanligt skolearbejde genoptages efter skolernes sommerferie.

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge tilbydes forløb som før nedlukningen.

Vedr. mødregrupper under Covid-19

Sundhedsplejen danner mødregrupper og anbefaler, at mødrene kun mødes såfremt de hygiejniske forholdsregler kan imødekommes med god håndhygiejne, rengøring og med 1 meters afstand mellem hver familie.

Hvem er vi?

I Nordfyns Kommune tilbyder sundhedsplejerskerne råd og vejledning til alle familier med børn i alderen 0-18 år.
Som sundhedsplejersker er vi sygeplejersker med en 1½ årig specialuddannelse og praktisk erfaring i arbejde med børn/unge og deres familier. Vi har fokus på hele familiens trivsel, sundhed og levevilkår.

På de følgende sider kan du læse mere om vores tilbud til dig og din familie.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt.

Siden blev sidst opdateret 09.07.2020 af indholdsansvarlig NP

Telefontider

Mandag  08.00 - 15.00
Tirsdag08.00 - 15.00
Onsdag08.00 - 15.00
Torsdag08.00 - 15.00
Fredag08.00 - 13.00

Kontakt

Sundhedsplejen
Rugårdsvej 727
5462 Morud

Tlf.: 21 72 04 30
Send os en sikker besked