Sundhedspleje

Velkommen til Sundhedsplejen i Nordfyns kommune.

Sundhedsplejens beredskab i forbindelse med Covid-19

Gravide
Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” er starter igen i august.

Besøg til familier med 0 – 1 årige børn
Alle familier med et spædbarn under 1 år tilbydes besøg jf sundhedsplejens besøgsprofil.

Mødregrupper under Covid-19 
Sundhedsplejen danner fortsat mødregrupper. Det anbefales, at mødrene kun mødes, hvis forholdsregler med god håndhygiejne, rengøring og 1 meters afstand mellem hver familie kan overholdes.

Tilbud til familier med overvægtige børn og unge 
Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge tilbydes forløb som før nedlukningen.

Forholdsregler ved besøg i hjemmet 
Familierne kontaktes telefonisk af sundhedsplejen for at afklare, om der er en smitterisiko i hjemmet. Herefter planlægger sundhedsplejersken besøget i forhold til evt. brug af værnemidler, telefonisk rådgivning, m.m.

For at mindske smitterisikoen er der fokus på god hygiejne og følgende retningslinjer :
Sundhedsplejersken instruerer forældrene i at lufte godt ud, og have udført omhyggelig håndvask på dem selv og barnet.
Der skal være plads til at afstandskrav på 1 meter overholdes, og der må kun være raske forældre tilstede.

Du kan finde kontaktoplysninger, samt læse mere om, hvad sundhedsplejen tilbyder på siderne herunder.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, journalpligt og underretningspligt.

Siden blev sidst opdateret 24.09.2020 af indholdsansvarlig NP

Telefontider

Mandag  08.00 - 15.00
Tirsdag08.00 - 15.00
Onsdag08.00 - 15.00
Torsdag08.00 - 15.00
Fredag08.00 - 13.00

Kontakt

Sundhedsplejen
Rugårdsvej 727
5462 Morud

Tlf.: 23 42 94 21
Send os en sikker besked