Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det nødvendigt, at du selv passer dit barn.

Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det nødvendigt, at du ledsager dit barn til kontroller på sygehus mindst 4 gange årligt eller har været medindlagt under indlæggelser. Tabt arbejdsfortjeneste ydes efter servicelovens § 42

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om denne.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er Børn og Familieafdelingens handicapafsnit, som foretager vurdering af behov og udfærdiger evt. bevilling.

Du modtager ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varig nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Nye ansøgninger har et loft for den månedlige kompensation på 29.274,- (2016).

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der skal betales ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der indbetales kompensation for pensionsbidrag. Bruttoydelsen reguleres hvert år med en procentsats, som Socialministeriet fastsætter. Når der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste, skal du før udbetaling indsende dokumentation for fremmøde/indlæggelser fra sygehus samt dokumentation for løntab eksempelvis i form af kopi af lønseddel, hvorpå der er et løntræk for fravær.

  • Skema til indberetning af fravær - find blanket herunder

Link til blanketter herunder:

Siden blev sidst opdateret 04.09.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00