Tilskud til boligændringer

Familier med børn og unge med varigt fysisk eller psykisk handicap kan få hjælp fra ergoterapeuten til nødvendig indretning af boligen, så den bliver bedre egnet som opholdssted for barnet/den unge. I særlige tilfælde kan et boligskifte være nødvendigt.

Hjælp til boligændringer, er hjælp til indretning af boligen, så den passer bedre til dig og dine behov. Det kan fx være opsætning af særlige greb, ændring af rum og lignende. 

Hvis jeres nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.
Der ydes ikke hjælp, hvis bolig indretning overvejende har karakter af istandsættelse, vedligeholdelse eller modernisering. 

Ergoterapeuten laver en individuel konkret vurdering. Vurderes det, at der kan bevilges en boligændring, indhenter kommunen tilbud fra flere håndværkere.

Hvis familien ønsker at bruge en anden håndværker end den, kommunen har fået det bedste tilbud fra, har de det bevilgede beløb til rådighed. Den valgte håndværker skal være momsregistreret.

Der bevilges bedst billigst egnet for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for barnet/den unge. Ønsker man f.eks. fliser, som er dyrere end det bevilgede betaler man selv merprisen.

Ergoterapeuten skal inddrages inden familien går i gang med at ændre boligen eller anskaffe en anden. Vær opmærksom på, at boligsager kan have en lang sagsbehandlingstid.

Siden blev sidst opdateret 06.08.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Selvbetjening

Ansøg om boligændring

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00