Hvor skal du søge hjælpemidler

Ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder skal søges digitalt via vores selvbetjeningsløsning

Alle ansøgninger om hjælp/støtte behandles af ergoterapeut i Børn og Familieafdelingens handicapafsnit. Handicapafsnittet har forskellige samarbejdspartnere på hjælpemiddelområdet, du kan derfor opleve at blive henvist til eksempelvis Center for Rehabilitering og Specielrådgivning (CKV) i forhold til behandlingen af ansøgningen. 

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlige boligindretninger, skal du i din ansøgning anskueliggøre, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang du søger, eller funktionsevnen har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge. 

Du kan desuden modtage råd og vejledning omkring ovenstående fra ergoterapeut i Børn og Familieafdelingens handicapafsnit. Se kontaktoplysninger i menulinjen i venstre side. 

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.
Sådan søger du:

Klik på ”Ansøg om hjælpemidler”. Du bliver sendt videre til www.borger.dk, hvor du med dit NemID kan søge. Er ansøger under 15 og derfor ikke har sit eget NemID, kan forældre søge på vegne af barnet.

Der er enkelte tilfælde, hvor ansøgningen ikke skal søges direkte til Kommunen:

  • Søges der om specialsko eller skinner, skal en bandagist kontaktes for aftale. Efter besøget ved bandagisten, vil denne sende en ansøgning elekronisk til Nordfyns Kommune, som derefter vil behandle ansøgningen. Nordfyns Kommune har en samarbejdsaftale med Ortos A/S og Sahva A/S.
  • Søges der om briller, skal en optiker opsøges. Ved optikeren oplyses at der skal søges gennem kommunen, hvorefter denne sender ansøgningen videre.

Du kan desuden modtage råd og vejledning omkring ovenstående fra ergoterapeut i Børn og Familieafdelingens handicapafsnit. Se kontaktoplysninger i menulinjen i venstre side.


Siden blev sidst opdateret 06.08.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Selvbetjening

Ansøg om hjælpemidler

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00