Hjælpemidler til børn

Her kan du læse mere om de regler der gælder, hvis du har brug for at søge om et hjælpemiddel

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

• kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne 

• kan lette dagligdagen i dit hjem 
• er nødvendigt i dit arbejdsliv 

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. 
Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit. 
Når du henvender dig til Handicapafsnittet om hjælpemidler, vil ergoterapeuten afdække aktivitetsproblemerne i fællesskab med familien. Ergoterapeuten vurderer på baggrund heraf, om en bevilling af et eller flere hjælpemidler kan afhjælpe aktivitetsproblemerne. Bevillingen sker ud fra en samlet individuel og konkret vurdering af behovet.
Efter bevilling af hjælpemidlet kan der forekomme op til flere afprøvninger, inden den bedst egnede løsning er fundet.

Der er 2 former for hjælpemidler:

• Genbrugshjælpemidler, som I låner og afleverer igen, når der ikke længere er brug for det
• Personlige/kropsbårne hjælpemidler, som I kan beholde.

Genbrugshjælpemidler kan f.eks. være:

• Kørestole
• Plejesenge
• Rollator
• Lifte

Personlige/kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være:

• Ortopædisk fodtøj eller indlæg
• Kompressionstrømper
• Hjælpe udstyr til diabetikere
• Arm/benprotese
• Optiske synshjælpemidler og optikerunderstøttende synshjælpemidler til personer med varig nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk definerende, varige øjenlidelser.

Kommunen finder bedst billigst egnede hjælpemiddel. Ønsker du en andet og dyrere hjælpemiddel, betales merprisen selv. Det er dog en betingelse, at de krav ergoterapeuten har sat til hjælpemidlet overholdes.

Flytning

Hvis I flytter til en anden kommune, skal I blot tage de udlånte hjælpemidler med. Orienter kommunen om flytningen og vi sørger for, at den nye kommune bliver orienteret om, hvilke hjælpemidler I har medbragt.

Lovgrundlag

Lov om social service §112
Socialministeriets bekendtgørelse BEK. Nr. 1432 af 23/12/2012

Servicemål

Borgere, der søger om hjælpemidler, skal have en kvalificeret betjening. Terapeuten tilstræber at kontakte borgeren inden for 14 dage. Ansøger må forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger. Ansøger får et begrundet afslag med ankeadgang, hvis hjælpemidlet ikke bevilges.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.


Siden blev sidst opdateret 06.08.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Selvbetjening

Ansøg om hjælpemidler

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00