Forbrugsgoder

Fra 1. december 2013 skal du søge om hjælpemidler digitalt.

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.
Familier med børn og unge med handicap kan i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til anskaffelse af forbrugsgoder. Et forbrugsgode er, i modsætning til et hjælpemiddel, ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. 

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv, men du kan fx få tilskud til en elevationsseng eller en ladcykel, som du ikke ville have haft behov for, hvis du var fuldt funktionsdygtig. 

Din ansøgning behandles af ergoterapeuten i handicapafsnittet. 

Kommunen finder bedst billigst egnede forbrugsgode. Ønsker du en andet og dyrere forbrugsgode, betales merprisen selv. Det er dog en betingelse, at de krav ergoterapeuten har sat til forbrugsgoden overholdes.

Siden blev sidst opdateret 06.08.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Selvbetjening

Ansøg om forbrugsgoder

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00