Anden støtte

Andre former for støtte til forældre, der i hjemmet forsørger et barn med handicap eller alvorlig sygdom

Familievejleder:

Tilhøre dit barn målgruppen for modtagelse af lov om social service § 41, vil I som led i førstegangs henvendelse få tilbud om besøg fra familievejleder.

Ledsageordning:

Ledsageordningen er et tilbud til unge mellem 12 og 18 år med et handicap, som ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan ydes op til 15 timer om måneden. Målgruppen er unge, der skal kunne få udbytte af individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold, være bevidst om aktiviteten og selv være i stand til, at give udtryk for hvilke aktiviteter den unge ønsker ledsagelse til. Ledsageordningen skal medvirke til at give den unge større valgfrihed, øget selvstændighed, øget ansvar for egen tilværelse samt bedre mulighed for at opleve omverdenen. Ledsagetiden skal bruges udenfor hjemmet. Ledsageren er ikke en besøgsven eller en støttekontaktperson. Ledsagelsen kan f.eks. bruges til indkøbsture, gåture, lægebesøg og tandlægebesøg, besøg hos familie og venner, fritidsaktiviteter herunder sport, biografture og koncerter.

Aflastning:

Der kan i særlige tilfælde efter en konkret og individuel vurdering ydes aflastning udenfor hjemmet til børn med nedsat fysiske og psykiske funktionsevne. Formålet med aflastningen er at aflaste forældre med baggrund i den belastning, det kan være, at varetage et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hjemmetræning:

Der kan i særlige tilfælde etableres hjemmetræningsordning. Betingelserne for at kunne få bevilget en hjemmetræningsordning er, bl.a. at barnet opfylder kravene for optagelse i særlige dagtilbud.

Siden blev sidst opdateret 02.07.2020 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00