Aflastning

Familier med børn og unge med handicap kan have behov for aflastning, så der fx kan blive tid til søskende.

Aflastning

Aflastningen kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det er familiens rådgiver, der vurderer omfanget og typen af aflastning. Dette sker ud fra en vurdering af barnets/den unges handicap og familiens situation som helhed.

Aflastning kan bl.a. foregå efter reglerne om personlig hjælp og pleje og aflastning, jf. servicelovens § 44, jf. §§ 83 og 84.

Aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84

Det kan være en stor belastning - både fysisk og psykisk - at passe et plejekrævende barn eller en ung i hjemmet. En familie eller en person, der passer et barn eller en ung med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan derfor - efter en konkret, individuel vurdering af behovet - få tilbud om afløsning eller aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84.

Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at et barn med nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse kan blive boende i hjemmet.

Afløsning og aflastning kan gives uafhængigt af, om betingelserne for at få midlertidig eller varig hjælp efter servicelovens § 83 er opfyldt.

Aflastning efter denne bestemmelse forudsætter ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. servicelovens § 50. 

Aflastning kan foregå såvel i eget hjem som udenfor hjemmet.

Kontakt din sagsbehandler for yderligere information vedr. muligheder for aflastning.

Blanket til kørsel herunder:

Siden blev sidst opdateret 05.11.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00