Vandets kvalitet

Du kan følge med i kvaliteten på dit drikkevand. Resultaterne fra de prøver, der bliver udtaget af dit drikkevand, bliver gemt på en stor database hos de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - Geus.

Hvorfor tjekkes drikkevandet

Drikkevandet bliver kontrolleret for mange forskellige stoffer, som er udvalgt, fordi de kan medføre:

  • Sundhedsmæssige effekter
  • Hygiejniske effekter
  • Æstetiske problemer
  • For stor opløsning af andre stoffer med sundhedsmæssig effekt i drikkevandet

Tjek vandværkets kvalitet her

Kommunen gør opmærksom på, at laboratorierne ikke har fået indlæst de nyeste resultater for alle vandværker.

Krav til vandets kvalitet

Der er i den danske lovgivning fastsat krav til vandets kvalitet, som måles på forskellige steder i vandforsyningen:

  • vandet, som forlader vandværket (vandværket har ansvaret for kvaliteten)
  • vandet, der går ind i ejendommen (vandværket har ansvaret for kvaliteten)
  • vandet i forbrugers taphane (forbrugeren har ansvaret for kvaliteten)

Pesticider

På grund af haveejere og landmænds anvendelse af pesticider (specielt til ukrudtsbekæmpelse) er grundvandet mange steder blevet forurenet med pesticidrester.

I 15 ud af 31 vandværker i Nordfyns Kommune er der fundet miljøfremmede stoffer eller pesticidrester i grundvandet i mindst én boring.

Lige nu er det 3 ud af de 15 vandværker, der leverer drikkevand, der overskrider grænseværdien for indhold af pesticider.

Det er Hasmark Vandværk, Nordfyns Vandværk og Tørresø Strands Vandværk der har et forhøjet indhold af pesticidresten desphenyl-chloridazon. De tre vandværker har fået en dispensation i forhold til overholdelse af grænseværdien for pesticider og arbejder på at finde en løsning hurtigst muligt.

Miljøstyrelsen har udsendt følgende brev vedrørende fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand. Du kan læse brevet her.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et faktaark om pesticider i grundvand som du kan læse her.

Et af de andre pesticider der er påvist i Nordfyns Kommune er Bentazon. Ønsker du noget mere viden om Bentazon i grundvandet, så kan du læse Miljøstyrelsens orientering fra 2013 her.

Hvordan skal vandanalysen læses ?

Inden du går videre og ser på kvaliteten af dit drikkevand, bør du også vide lidt om, hvad de forskellige resultater betyder. Som hjælp hertil har civilingeniør Annelise Petersen fra R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium skrevet følgende artiklen "Sådan læses en vandanalyse".

Siden blev sidst opdateret 16.05.2019 af indholdsansvarlig JAN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00