Vandværker

Drikkevandet i Nordfyns Kommune er baseret på rent grundvand, som hentes op fra vores undergrund og fordeles via ca. 36 vandværker og distributionsselskaber rundt til kommunens borgere. Vandforsyningen er decentral, og de fleste lokalområder har deres eget private vandværk.

Oplever du problemer med leveringen af dit drikkevand, eller har du spørgsmål om takster, aflæsning af måler eller vandets kvalitet (f.eks. vandets hårdhed), bedes du kontakte formanden for dit lokale vandværk eller distributionsselskab.

På følgende kort kan du søge frem hvilket vandværk du får dit drikkevand fra.

Når du har indtastet din adresse vises den med en rød prik. Klik på prikken og der vil komme en boks frem med navnet på dit vandværk, samt et link til vandværkets hjemmeside. Ikke alle vandværker har deres egen hjemmeside endnu.

Du kan også benytte dette eksterne link

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Natur og Miljø varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet. Det betyder, at vi via fysisk tilsyn på selve vandværkerne og boringer sikrer, at vandværkerne lever op til gældende krav for indretning og drift.

Vandværkerne sørger for, at der løbende udtages prøver til dokumentation af vandets kvalitet. Natur og Miljø overvåger de analyseresultater og er derved med til at sikre, at vandet i hanen altid er rent.

Læs mere ...

  • Information om Vandråd Nordfyn
  • Listen med kontaktoplysninger til vandværkerne er slettet som følge af EU's persondataforordning (GDPR). Du kan i stedet finde kontaktoplysninger til dit vandværk på din vandafregning eller evt. på dit vandværks hjemmeside på internettet.
Siden blev sidst opdateret 16.05.2019 af indholdsansvarlig JAN

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00