Private brønde og boringer

Private brønde og boringer forsyner ofte 1-2 husstande, men kan forsyne op til 9 husstande.

Private brønde og boringer

Kommunen fører som udgangspunkt tilsyn med, at drikkevandskvaliteten opfylder gældende krav til vandkvaliteten.

I den nye drikkevandsbekendtgørelse er der kommet en del ændringer i forhold til tidligere. En del vandforsyninger er ikke længere omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssigt kontrol – og de skal dermed ikke længere kontrolleres.

Hvis du får vand fra egen brønd eller boring, og du kun bruger vandet til egen husstand, er du ikke længere omfattet af krav om egen kontrol. Du er dermed selv ansvarlig for, at dit vand er rent. Kommunen anbefaler dog, at vand fra private brønde og boringer, der bruges til drikkevand, forsat undersøges hvert 5 år.

Hvis du derimod bruger vand fra din brønd eller boring til kommercielt eller offentligt formål (fx udlejningsformål, dagpleje, vask af malkemaskiner salg af frugt og grønt m.m.), så er du stadig omfattet af drikkevandsbekendtgørelsens krav om kontrol.

Kravene vil i mange tilfælde være skærpet i forhold til de hidtidige krav.

Gratis teknisk tilsyn

Efter aftale foretager kommunen ligeledes et gratis teknisk tilsyn med vandforsyningsanlægget.

Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.

Der foregår en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord. Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som gyllebeholder, møddingsplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

Det gælder stadig jf. Vandforsyningsloven at kommunen skal reagere på forhold, hvor vandet til husholdning og anden følsom anvendelse, vurderes at indebære en risiko for sundheden.

Har du mistanke om, at vandkvaliteten ikke er i orden, kan du henvende dig til Natur og Miljø

Siden blev sidst opdateret 27.06.2019 af indholdsansvarlig KIO

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00