Private brønde og boringer

For at være sikker på, at drikkevandet fra din egen brønd / boring er rent, og at der ikke sker nedsivning af forurening, bliver der i drikkevandsbekendtgørelsen stillet krav til, at enkeltindvinder får udtaget prøver og foretaget et tilsyn. Dette foregår ved en forenklet kontrol én gang hvert femte år for en almindelig husstand forudsat at vandkvaliteten er i orden.

Private brønde og boringer

Vandet undersøges for følgende bakteriologiske parametre:

  • Kimtal 22 grader C
  • Coliforme bakterier
  • E-coli bakterier

Grænseværdien for kimtal er 200 kim / ml, vandet må ikke indeholde coliforme og E. Coli bakterier.

Er vandkvaliteten ikke i orden, vil der blive stillet krav om, at vandkvaliteten skal forbedres samt hyppigere analyser.

Det er kommunen, der fører tilsynet med vandkvaliteten - både fra vandværkerne og de private brønde og boringer.

Efter aftale foretager kommunen ligeledes et teknisk tilsyn med vandforsyningsanlægget.

Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.

Der foregår en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord. Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som gyllebeholder, møddingsplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

Har du mistanke om, at vandkvaliteten ikke er i orden, kan du henvende dig til Natur og Miljø

Siden blev sidst opdateret 28.07.2018 af indholdsansvarlig KIO

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00