Grundvandsbeskyttelse

Vores drikkevand stammer fra grundvandet og derfor er det vigtigt, at beskytte grundvandet mod forureninger. Den bedste løsning til sikring af grundvand er gennem forebyggelse. Det betyder, at i områder, hvor grundvandet er sårbart, skal der ydes en ekstra indsats for at bibeholde en høj kvalitet af drikkevandet.

De sårbare områder i Nordfyns Kommune er udpeget af Miljøstyrelsen (Staten) på baggrund af en kortlægning af jordlagene på Fyn. Den viden er blevet brugt til vurdere jordlagenes evne til at beskytte grundvandet og givet anledning til at udpege Områder, som har en Særlig Drikkevandsinteresse (OSD). Det har ført til, at kommunen har lavet en plan for beskyttelse af grundvandet, hvori kommune og vandværker forpligter sig på at gennemføre de tiltag, som beskrives i grundvandsbeskyttelsesplanen.

Den 15.12.2016 vedtog kommunalbestyrelsen en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele Nordfyns Kommune. Planen indeholder overordnede mål og tiltag for de enkelte vandværker, samtidig med at du kan finde oplysninger om:

  • Vandkvalitet
  • Vurdering af området
  • Indsatser og tiltag

Læs mere her:

Siden blev sidst opdateret 02.04.2020 af indholdsansvarlig TALNOR

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00