Risikostyringsplan for Odense Fjord

- et samarbejde mellem Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner

Formål

I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv er Odense Fjord udpeget som ét af ti risikoområde i forhold til oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Nordfyns kommune har derfor sammen med Kerteminde og Odense kommune lavet en fælles risikostyringsplan for Odense Fjord, der skal danne rammen for de konkrete tiltag, der skal afhjælpe konsekvenserne af stormflod i Odense Fjord.

Indhold

Risikostyringsplanen er udarbejdet på grundlag af kort og data, som staten stiller til rådighed samt Odense, Nordfyns og Kertemindes egne kortlægninger. Kortene viser faren for oversvømmelse fra hav, fjord, og Odense Å, og udpegningen tager udgangspunkt i oversvømmelser kombineret med de værdier, der kan gå tabt.

Det er en tidskrævende omstilling med udfordringer, som bedst klares i samarbejde. For at skabe de bedste løsninger, er planen udarbejdet som et samarbejde mellem Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner.

Planen beskriver forskellige projekter, som kommunerne iværksætter i samarbejde. Projekterne skal undersøge og kvalificere tiltag, som vil være hensigtsmæssige at iværksætte i forhold til at opfylde formålet med planen. 

Enebærodde

I forbindelse med både stormen i januar 2006 og stormen Bodil i 2013 steg vandet i Odense Fjord, så vandstanden nåede henholdsvis 1,96 m og 1,84 m over dagligt vande med Bodil i 2013. Vandet steg hurtigere og nåede et højere niveau end forudsagt af DMI. Man formodede, at årsagen var, at Enebærodde i begge tilfælde blev oversvømmet og det reelle indstrømningstværsnit derfor var væsentligt større end det tværsnit som Gabet udgør ved normale vandstande og det tværsnit som indgår i DMI’s forecast værktøj.

For at få belyst om det var oversvømmelsen af Enebærodde, der var skyld i den voldsomme vandstandsstigning har Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner fået det undersøgt, så der kan igangsættes tiltag. 

Rapporten viste, at oversvømmelsen af Enebærodde ikke havde nogen betydning, da der i oversvømmelsessituationerne vil komme en mindre mængde vand ind i fjorden gennem Gabet, hvis Enebærodde oversvømmes, end hvis den ikke gør. Mængden af vand i fjorden vil derfor være tilnærmelsesvis ens. Rapporten viser i stedet, at vandstanden i fjorden er påvirket af vindstuvning, hvilket, i forbindelsen med stormene, har den effekt, at vandstanden i bunden af fjorden bliver højere end vandstanden ved Gabet.


Læs mere her:Siden blev sidst opdateret 30.09.2019 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00