Projekt Bogense Kystdiger

Du kan på denne side finde information om Projekt Bogense Kystdiger.

Nordfyns Kommune har besluttet at igangsætte en undersøgelse af Bogenses sikring mod stormflod. I undersøgelsen indgår en vurdering af digernes og afvandingssystemernes tilstand, samt en fastsættelse af det niveau byen bør sikres til. Dette niveau fastsættes under hensyntagen til byens forventede udvikling, de forventede ændringer i klimaet i det tidsrum den nye sikring forventes at holde – typisk mindst 50 år.

Bogense har udviklet sig betydeligt siden digerne blev bygget. Der er derfor større værdier at beskytte. Samtidig ventes både en generel havvandsstigning og kraftigere storme og dermed stormfloder. Derfor er der flere gode grunde til at sikre byen bedre end tidligere.

Det forventes at undersøgelsen munder ud i at dele af sikringen af kyststrækningen skal ændres. 

I processen med at planlægge de nye anlæg og den nye struktur af digelag samt udformningen af de nye vedtægter for området, ønsker Nordfyns Kommune at inddrage borgerne. På sigt er det nemlig planen at byens digelag skal overtage driften af anlæggene, ligesom det er tilfældet i de øvrige af Nordfyns Kommunes digelag.

Følg projektet her på siden og til borgermøderne og cafemøderne på Bogense bibliotek.


Video: Bogense kystdiger før, nu og i fremtiden (åbner i nyt vindue på Youtube)

Læs mere:

Siden blev sidst opdateret 19.12.2019 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00