Klimaprojekt Bogense Afsluttede arbejder


 Dato Emne Status 
 Juni 2018

 Omlægning af gasledning afsluttet

 Afsluttet 

 April 2018

 Omlægning af gasledning startes

 Afsluttet 

 April 2018

 Partsdeling med lodsejere i området afsluttet

 Afsluttet 

 Februar 2018

 Partsdeling med lodsejere i området startes

 Afsluttet 

 Januar 2018

Hovedanlæg er udført

Afsluttet 

September 2017

Lodsejerforhandling

Afsluttet

September 2017

Opstartsmøde med entreprenøren

Afsluttet

Juni 2017

Myndighedsgodkendelse. Projektet kræver tilladelse efter planloven, vandløbsloven samt Naturbeskyttelsesloven

Afsluttet

Juni 2017

Udbud af anlægsarbejdet af vandløbsprojektet

Afsluttet

Maj 2017

Endelig projektering af vandløb, bygværker mv.

Afsluttet

Marts 2017

Orienteringsmøde om projektet for parter er afholdt. Der var ca. 200 personer til mødet.

Afsluttet

Februar 2017

Forprojekt er udarbejdet. Forprojektet forefindes sidst på siden.

Afsluttet

November 2016

Partsdelingsredegørelse udarbejdet

Afsluttet

Oktober 2016

Møde, Præsentation af forprojekt, udarbejdet på baggrund af udkast.

Afsluttet

12. September 2016

Orienteringsmøde i følgegruppe.

COWI orienterer om Udkast til valg af løsninger på Bybækken og Kystdiger.
Afsluttet

August 2016

Aflevering af Udkast til valg af løsninger på Bybækken og Kystdiger, Bogense.

Afsluttet

10. juni 2016 Klimatiltag på eksisterende regnvandssystem er afsluttet:
  • Rodskæring og eftersyn af rørlagt strækning Skovbrovej / Bogense Hallen.
  • Fjernet sand langs Fredskoven, så vandstand v. udløb er sænket 25 cm.
  • Ny rist ved Skovvej og gl. rist udtaget af røret.
  • Sand fjernet fra kolonihaverne og ud til golfhusene.
  • Grødeskæring med mejekurv fremrykket x Oprensning af Bybækken
Afsluttet
13. april 2016

Teknik & Miljøudvalget har besluttet hvilke projekter, der skal igangsættes.
Se referat fra udvalgsmødet samt helhedsplanen i højre side af sitet.

Afsluttet


31. marts 2016

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. marts 2016, at klimaprojekter, hvor det er muligt, skal partsdeles.
Se referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016 pkt. 510.

2. marts 2016

Statusorientering af Teknik & Miljøudvalget. Se referat fra udvalgsmødet samt powerpoint fra mødet - i højre side af sitet

Afsluttet

4. februar 2016

Notat vedr. juridiske forhold og klimatisering

Afsluttet

18. januar 2016

Forundersøgelse af delprojekt ved HCA Golf. Undersøgelsen viser, at projektet ikke har nogen større effekt.

Afsluttet

1. januar 2016

Ansættelse af "Å-mand".
Pr. 1. januar 2016 er der ansat en medarbejder i Vej og Park, som alene har til opgave at føre tilsyn med vandløb, tekniske anlæg m.v.

Er ansat
December 2015

Reetablering af faskiner på delstrækning fra Skovbrovej

Afsluttet

Oktober - november 2015

Oprensning af nedre del, Bybækken.


Afsluttet


September 2015

Omfattende oprensning af Bybækken, Skovbrovej til Harritslevvej.

Afsluttet

1. august 2015


Etablering af klimatilsyn.
Tekniske anlæg, vandløb m.v. gennemgås månedlig samt op til skybrudsvarsler

Gennemføres løbende


Siden blev sidst opdateret 15.05.2019 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00