Etablering af olietanke

Hvis du anskaffer en ny olietank, skal det anmeldes til kommunen senest 14 dage før etableringen af tanken påbegyndes.

Skema til anmeldelse af ny olietank indsendes til kommunen vedlagt tankattesten og en skitse, som angiver olietankens placering. 

Når du skal anskaffe en olietank, så husk:

  • Køb aldrig en brugt eller en ny olietank uden at der følger en tankattest med.
  • Olietanken skal være typegodkendt.

Vær opmærksom på, at der er særlige placeringsregler for overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden.

Selvbetjening

Link til Ansøgning byg og miljø

Skemaer ...

Siden blev sidst opdateret 13.11.2019 af indholdsansvarlig KIO

Selvbetjening

Ansøgning byg og miljø

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00