Jordvarmeanlæg

Ved jordvarmeanlæg forstås varmeoptagesystemer med jord som varmekilde.

Bestemmelser

Reglerne for etablering af jordvarmeanlæg reguleres af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Placering

Der må ikke etableres jordvarmeanlæg nærmere end:

  • 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg (f.eks. vandværksboringer), når der er tale om et vertikalt jordvarmeanlæg. For horisontale jordvarmeanlæg er afstandsgrænsen til vandværksboringer 50 meter, eller
  • 50 meter fra private vandindvindingsboringer, markvandingsboringer o.lign., når der er tale om et vertikalt jordvarmeanlæg. For horisontale jordvarmeanlæg er afstandsgrænsen til de ovenfor nævnte vandindvindingsboringer 5 meter.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg i områder, hvor der gælder fredningsbestemmelser, skal indhentes hos den relevante myndighed.

På det digitale kortværk Grundkort Fyn kan man inden man søger tilladelse selv undersøge om ovenstående afstandskrav muligvis kan forhindre, at man kan etablere jordvarmeanlæg. Det skal dog understreges, at kommunen kan have kendskab til vandindvindingsboringer, der ikke fremgår af Grundkort Fyn.

Som varmetransmissionsmedium skal anvendes vand eller et godkendt kølemiddel.

Som frostsikringsmiddel må kun anvendes ethylenglycol, propylenglycol eller IPA-sprit, hvor frostsikringsmidlet højst må udgøre 35% af totalvolumenet.

Varmeoptagesystemet skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper systemet og anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Selvbetjening

Link til Ansøgning byg og miljø

Skemaer ...


Siden blev sidst opdateret 02.01.2020 af indholdsansvarlig KIO

Selvbetjening

Ansøgning byg og miljø

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00