Helårsbeboelse i sommerhus beliggende i sommerhusområde

Pensionister og efterlønsmodtagere, der ejer og har ejet ejendommen i mere end 1 år, har en personlig ret til at bo i deres sommerhus hele året.

Derudover må der - bortset fra kortvarige ferieophold m.v. - ikke overnattes i sommerhuse i perioden fra 1. november til udgangen af februar (dvs. vinterhalvåret). I perioden 1. marts til 31. oktober er det lovligt at opholde sig i sommerhuset uden særlig tilladelse. 

Pensionister og efterlønsmodtagere

Man er omfattet af lovbestemmelsen, hvis man tilhører én af følgende fire grupper:

  • personer, der er fyldt 65 år og modtager pension
  • efterlønsmodtagere efter reglerne i Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring
  • pensionsmodtagere, der er fyldt 60 år
  • førtidspensionister i henhold til Lov om social pension

Bestemmelse omfatter således alle efterlønsmodtagere og alle pensionistmodtagere efter Lov om social pension og andre pensionsmodtagere over 60 år.

Personer over 60 år med en tjenestemandspension eller en privat pensionsordning er også omfattet af reglen.

Helårsbeboelse

Retten til helårsbeboelse er dog betinget af, at huset ikke er så dårligt, at det er uegnet til helårsbeboelse.

Fast bopæl i sommerhuskommunen

Hvis betingelserne er opfyldt, kan flytning finde sted på almindelig vis med tilmelding til folkeregistret via borger.dk.

Opmærksomheden henledes på, at efter Folkeregisterloven har man pligt til at tilmelde sig folkeregistret, når man tager fast bopæl i sommerhuset.

Der skal altså ikke søges nogen tilladelse, hverken hos kommunen eller hos andre myndigheder.

Hvem kan fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset efter pensionisten er død ?

Det kan ægtefælle / samlever og andre, der har haft "fælles husstand" med pensionisten, dvs. de personer, der har haft fælles husholdning og dermed boet sammen med pensionisten.

Renovation

Når man flytter sin adresse til sommerhuset, skal man samtidig tilmelde sig helårsrenovation.

Det gøres ved at ringe til Genbrugspladsen i Bogense, tlf. 64811531.

Oplysninger

Yderligere oplysninger kan hentes i Planlovens kap. 8, §§40 og 41 samt i Vejledning om Planloven nr. 187 af 14. november 1996 - Sommerhusområder (§§39-41).

Siden blev sidst opdateret 28.05.2019 af indholdsansvarlig JJE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00