Helårsbeboelse i sommerhus

Pensionister og efterlønsmodtagere, der ejer og har ejet ejendommen i 8 år, har ret til at bo i sommerhus hele året.

Derudover må der - bortset fra kortvarige ferieophold m.v. - ikke overnattes i sommerhuse i perioden fra 1. oktober til 31. marts (dvs. vinterhalvåret). I perioden 1. april til 30. september er det lovligt at tage ophold uden ansøgning.

Der kan ud fra menneskelige hensyn meddeles dispensation til folkepensionister, der har ejet sommerhuset i mindst 5 år, og som ønsker at nyde deres otium i sommerhuset.

Pensionister og efterlønsmodtagere

Man er omfattet af lovbestemmelsen, hvis man tilhører én af følgende fire grupper:

  • personer, der er fyldt 65 år,
  • efterlønsmodtagere efter reglerne i Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring,
  • pensionsmodtagere, der er fyldt 60 år,
  • førtidspensionister i henhold til Lov om social pension

Bestemmelse omfatter således alle efterlønsmodtagere og alle pensionistmodtagere efter Lov om social pension og andre pensionsmodtagere over 60 år.

Personer over 60 år med en tjenestemandspension eller en privat pensionsordning er også omfattet af reglen.

Hvem kan fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset efter pensionisten er død ?

Det kan ægtefælle / samlever og andre, der har haft "fælles husstand" med pensionisten, dvs. de personer, der har haft fælles husholdning med pensionisten.

Helårsbeboelse

Retten til helårsbeboelse er dog betinget af, at huset ikke er så dårligt, at det er uegnet til helårsbeboelse.

Fast bopæl i sommerhuskommunen

Hvis betingelserne er opfyldt, kan flytning finde sted på almindelig vis med tilmelding til folkeregistret.

Opmærksomheden henledes på, at efter Folkeregisterloven har man pligt til at tilmelde sig folkeregistret, når man tager fast bopæl i sommerhuset.

Der skal altså ikke søges nogen tilladelse, hverken hos kommunen eller hos andre myndigheder.

Renovation

Når man flytter sin adresse til sommerhuset, skal man samtidig tilmelde sig helårsrenovation.

Oplysninger

Yderligere oplysninger kan hentes i Planlovens kap. 8, §§40 og 41 samt i Vejledning om Planloven nr. 187 af 14. november 1996 - Sommerhusområder (§§39-41).

Siden blev sidst opdateret 07.03.2012
Nordfyns Kommunes kortside

Kort over Nordfyn

Leder du efter en lokalplan? Find den og masser af anden information på KortInfo.

Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00