Regler for eget og fælles hegn

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud.

I lokalplaner eller andre lokale regler kan der dog være begrænsninger, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Fælles hegn:

Et fælleshegn skal stå i selve skellet. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Fælles hegn må være 1,8 meter højt.

Egne hegn:

Egne hegn må være 1,8 meter højt plus afstanden til skellet. Egne hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end fælleshegnet.

Siden blev sidst opdateret 20.05.2019 af indholdsansvarlig TOMH