Grundejerforeninger

Grundejerforeninger er en sammenslutning af grundejere inden for et afgrænset område, som skal varetage grundejernes interesser og indgå i dialog med kommunen i forhold til den overordnede udvikling af området.

Nogle foreninger har også en lang række opgaver i forhold til grundejerne, andre foreninger skal kun sørge for drift og vedligeholdelse af områdets veje, og fungerer som vejlaug. Grundejerforeningens opgaver står beskrevet i foreningens vedtægter.

I mange områder for helårsbeboelse og sommerhuse i Nordfyns Kommune har grundejere en tinglyst pligt til at være medlem af den lokale grundejerforening. Det kan f.eks. stå i den gældende lokalplan for området eller den oprindelige udstykningsdeklaration, som er tinglyst på ejendommen.

Etablering af grundejerforening

Kommunen kan forlange oprettelse af en grundejerforening for et givet område. Grundejerforeningen skal indsende deres vedtægter til godkendelse ved kommunen.

Send os kontaktoplysninger til nye formænd for grundejerforeningen

Vi ønsker at have opdaterede adresseoplysninger for de fungerende formænd for alle grundejerforeninger i kommunen. Formålet er, at vi kan kontakte formanden, f.eks. når der skal gennemføres høring af naboer m.fl. i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. 

Du kan sende os de relevante oplysninger via selvbetjeningsskemaet øverst til højre.


Siden blev sidst opdateret 12.11.2020 af indholdsansvarlig LISN

Selvbetjening

Indberetningsskema

Kontakt

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00