Flexboligordningen

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig, kan du søge om en flexboligtilladelse

Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. Formålet med ordningen er at modvirke affolkning i landdistrikterne og undgå at unødig mange boliger står og forfalder.

Når en helårsbolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.

En tilladelse til flexbolig følger ejeren af ejendommen og skal derfor søges på ny ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt, de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen.

I Nordfyns Kommune er det besluttet, at ordningen geografisk afgrænses til at omfatte boliger i landdistrikter og i landsbyer, der i kommuneplanen er rammelagt til turismeaktivitet.

Kommunen laver en helhedsvurdering af hvorvidt, der kan gives en flexboligtilladelse blandt andet ud fra: 

  • At boligen ligger i et af de geografiske områder, hvor kommunen har besluttet, at der kan udstedes flexboligtilladelser
  • At ejendommen ikke er omfattet af landbrugspligt
  • At der ikke er bopælspligt som følge af en lokalplan
  • At det ikke er i strid med anden lovgivning
  • Ejendommens attraktivitet på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand samt eventuelt periode som boligen har været forsøgt solgt. 
Vær opmærksom på: 
  • at tilladelsen er personlig og derfor bortfalder ved ejerskifte
  • at der, iflg. sommerhuslovens §1, ikke må ske erhvervsmæssig udlejning af boligen
  • at kommunalbestyrelsen har mulighed for at ændre på kriterier og blandt andet ændre på den geografiske udbredelse for nye tilladelser.
Siden blev sidst opdateret 08.06.2020 af indholdsansvarlig JJE

Kontakt

Planlæggeren
Otterup Rådhus

Tlf.: 64 82 81 82


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00