Ejendomsskat

Opkrævning af skatter og afgifter sker i to rater, der betales i midten af marts og midten af september.

Ejendomme, der ikke er tilmeldt betalingsservice, får tilsendt opkrævning til 1.rate. Opkrævning til 2. rate sendes inden betalingsfristen i september.

Skatter og afgifter

På ejendomsskattebilletten bliver der opkrævet grundskyld, vandløbsbidrag, rottebekæmpelse, administrationsgebyr for jordflytning og opkrævning for landvindingslag, kystsikringslag, samt dige og pumpelag.

Spørgsmål til skatter og afgifter, der opkræves på ejendomsskattebilletten, skal ske til de enkelte områder, som beskrevet nedenfor.


Grundskyld

Grundværdien fastsættes af vurderingsmyndigheden (SKAT).

Hvis der er spørgsmål til vurderingen (grundværdien eller ejendomsværdien), kontaktes SKAT på tlf. 72 22 28 26 eller gå til skats hjemmeside www.skat.dk

Grundskylden beregnes ud fra grundværdien og en promillesats vedtaget af kommunalbestyrelsen. I 2021 er grundskyldspromillen 29,98.

Såfremt der er sket udstykning eller frastykning af et areal, skal parterne selv sørge for fordeling af opkrævningen indtil det korrekte areal fremgår af ejendomsskattebilletten.


Forskellen på ejendomsskat og ejendomsværdiskat

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat.

Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag som rottebekæmpelse m.v. Ejendomsskat betales til kommunen.

Ejendomsværdiskat betales over ejerens skattekort (årsopgørelse) og betales som en procentsats af ejendomsværdien.


Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse opkræves på alle ejendomme som en promillesats af ejendomsværdien. Hvis du vil have besøg af rottebekæmperen, skal du henvende dig direkte på tlf. 33 98 66 35 eller du kan indberette digitalt, hvorefter rottebekæmperen kommer til dig.

Indberet rotter digitalt


Administrationsgebyr for jordflytning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der opkræves et gebyr på alle ejendomme i kommunen. Gebyret opkræves jævnfør bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §48 om fastsættelse af gebyrer til dækning af udgifter til administration af affaldsordninger. Gebyret er i 2021 på 39,-, og det opkræves på alle ejendomme, selvom der ikke skal flyttes jord på den enkelte ejendom. Gebyret dækker alene de udgifter, kommunen har i forbindelse med administrationen af anmeldelser om jordflytning.

Vil du vide mere om jordflytningsordningen kan du rette henvendelse til Natur- og Miljøafdelingen.


Vandløbsbidrag

Spørgsmål rettes til Natur- og Miljøafdelingen.


Landvindings-, kystsikring, dige- og pumpelag

Spørgsmål skal rettes til landvindings-, kystsikring-, dige- og pumpelaget.


Gebyr og renter

Ved for sen betaling påløber der renter, og hvis der udsendes betalingspåmindelse, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 250,-. Betal til tiden ved at tilmelde opkrævningen til PBS / Nets. 

Såfremt der er spørgsmål til gebyr og renter, kan opkrævningsafdelingen kontaktes på tlf. 64 82 80 49 eller 64 82 80 52, eller via e-mail på: opkraevning@nordfynskommune.dk


Borger.dk

Du får ejendomsskattebilletten i din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post.

Har du andre spørgsmål til ejendomsskattebilletten, skal du kontakte Nordfyns Kommune.

Siden blev sidst opdateret 08.03.2021 af indholdsansvarlig US

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00