Brandkrav ved sommerhuse

Brandkrav ved udskiftning af døre og vinduer i forbindelse med omfattende renovering.

I forbindelse med udskiftning af døre og vinduespartier skal du være opmærksom på følgende forhold:

Krav til konstruktionen (ramme og glas)

Ved udskiftning af døre og vinduer skal konstruktionen som helhed, dvs. såvel glas som rammer være udført i henhold til kravene i de relevante Europæiske (EN) eller Danske Standarder DS:

Dette betyder, at:

vinduesrammer og glas skal være testet og godkendt sammen.

døre og eventuelle glaspartier heri skal være testet samt godkendt sammen.

Der skal foreligge dokumentation på ovennævnte.

Du skal henvende dig til glasproducenten for at få oplysninger om godkendelser og prøvningsattester m.v.
Såvel branddøre som brandhæmmende vinduer skal være med til at stoppe eller hæmme en opstået ildebrand, så nødudgange og flugtpassager holdes fri længst muligt. Vinduer testes for integritet (E), fyldinger og døre testes også for varmetransport (I).

Integritet (E) for en adskillende bygningsdel indebærer, at der inden for et fastlagt tidsrum ikke indtræffer gennemtrængning af flammer eller varme gasser. varmetransport (I) for en adskillende bygningsdel indebærer, at der inden for et fastlagt tidsrum ikke indtræder betydelig varmetransport fra den brandpåvirkede side til den ikke brandpåvirkede side. Er en test først faldet for (E)-kravene er den automatisk også faldet for (I)-kravene.

Krav til glaspartier i vinduer og døre i facader beliggende i afstanden 2,5 – 5,0 m fra skel.

Hvis facadens samlede glaspartier udgør et større areal end en almindelig dør, skal det udføres som EI 60, [BD-glas 60].

  1. I en brandsituation bliver glasset gradvist uigennemsigtigt og giver beskyttelse mod røg og flammer, samt er et delvist varmeisolerende skjold.
  2. Væg med glasparti i samme størrelse som en almindelig dør skal mindst være EI 30 [BD-glas 30], idet der gælder de samme krav til glasset som til døren EI 30 [BD-dør 30M].
    I en brandsituation bliver glasset gradvist uigennemsigtigt og giver beskyttelse mod røg og flammer, samt er et delvist varmeisolerende skjold.
  3. Hvis facadens samlede glaspartier udgør et mindre areal end en almindelig dør, kan det udføres med E 60 glas [F-glas 60].
    I en brandsituation forbliver glasset gennemsigtigt og giver beskyttelse mod røg og flammer. Glasset danner ikke et varmeisolerende skjold.

Krav til glaspartier i vinduer og døre i facader beliggende i afstanden 0 – 2,5 m fra skel.

  1. Alle glaspartier skal udføres som EI 60, [BD-glas 60]. 
Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00