Erhverv i egen bolig

I områder, der er udlagt til boligformål, er der mulighed for - på nogle bestemte betingelser - at drive erhverv i en del af beboelsen

Betingelser, der skal være opfyldte:

  • Erhvervet udøves i bygninger, der er beliggende mindst 2,5 m fra naboskel og i øvrigt godkendt til beboelse.
  • Erhvervet skal drives af den, der bebor den pågældende bolig.
  • Der må ikke være ansatte i virksomheden.
  • Den type erhverv, der kan drives, er liberale erhverv som f.eks. frisør, dagpleje, advokat- og arkitektvirksomheder, men ikke butikker.
  • Husets karakter af beboelse må ikke ændres.
  • Der må kun foretages diskret skiltning.
  • Der skal som udgangspunkt etableres mulighed for parkering på egen grund.
  • Vareleverancen er begrænset.

Du kan få dit liberale erhverv registreret på din BBR ved at sende en mail til teknisk@nordfynskommune.dk 

Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00