Anvendelsesændring

Ved ændret anvendelse af bygning, skal ejeren / lejeren være opmærksom på, om den nye anvendelse er i overensstemmelse med de anvendelsesbestemmelser, der er gældende for ejendommen

Anvendelsesbestemmelserne kan være beskrevet i en lokalplan, byplanvedtægt, kommuneplan eller deklaration.

Erhverv, offentlige formål, bolig m.m., der i henhold til anvendelsesbestemmelserne må udøves på ejendommen, skal overholde bestemmelserne i bl.a. byggeloven, beredskabsloven, miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

En ændring af en bygnings anvendelse kan fx udløse krav om etablering af yderligere parkeringsarealer, opholdsarealer eller krav om ændring af adgangs- og toiletforholdene i henhold til reglerne i bygningsreglementet omkring tilgængelighed.

I det følgende er der eksempler på anvendelsesændringer, der kræver byggesagsbehandling. Dette gælder ikke pensionisters tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse.

Ændret anvendelse af bolig

Ændret anvendelse er også ændring fra bolig (lejligheder og enkeltværelser) til anden anvendelse, hvor der sker en hel eller delvis nedlæggelse af boligen fx i forbindelse med etablering af erhverv.

En hel eller delvis nedlægning af en bolig kræver godkendelse efter boligreguleringslovens bestemmelser.

Garage/carport til beboelse

Eventuel tilladelse kræver, at anvendelsesbestemmelser samt bestemmelser i bygningsreglementet overholdes. Der skal søges byggetilladelse til den ønskede ændring. Da mange garager er bygget i skel, vil dette forhold i de fleste tilfælde forhindre godkendelse til beboelse.

Anvendelsesændringen kræver byggetilladelse og gældende regler i bygningsreglementet, omkring blandt andet brand og isolering, skal overholdes.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger

I henhold til bestemmelserne i Planlovens §§ 37 og 38 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig.

Det er kommunen, der vurderer i henhold til planlovens bestemmelser. Eventuelle bygningsmæssige ændringer behandles i henhold til bygningsreglementet.

Sommerhuse til helårsbeboelse

I henhold til Planlovens § 41 har en pensionist, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når vedkommende har ejet boligen i mere end 1 år.

Anvendelsesændringen kræver ikke byggesagsbehandling.

Ansøgning om at benytte boligen til helårsbeboelse sendes til teknisk@nordfynskommune.dk 

Anvendelsesændring af sommerhuse i et område, der har status som område til helårsbeboelse, kræver byggesagsbehandling. Sagen behandles i Byggesag i henhold til bestemmelserne i bygningsreglementet.

Kort over Nordfyn

Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning
  Kræver NemID

- Vejledning til at søge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00