Nyt énfamiliehus, tilbyg eller ombyg

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du ex. ønsker at opføre et nyt hus, en udestue, en tagkvist eller ønsker at ombygge din garage til beboelse

Byggeri er omfattet af mange bestemmelser inden for bl.a. bygge-, plan- og miljølovgivningen. Det kan derfor anbefales, at du hyrer en professionel rådgiver, inden du går i gang med et større byggeprojekt.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før du har fået byggetilladelse, og en byggetilladelse er gyldig i ét år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden ét år, bortfalder tilladelsen.

Det skal du vide, før du søger

Ud over bygningsreglementets krav er det vigtigt, at du undersøger, om der er bestemmelser i byplanvedtægter, lokalplaner, tinglysninger eller deklarationer på din ejendom, der kan have indflydelse på dit projekt.

Find gældende lokalplaner

Undersøg om der er tinglyste deklarationer på din ejendom på tinglysning.dk 

Du skal også altid undersøge, om de generelle regler i bygningsreglementet er overholdt. 

Eksempler på byggearbejder, som kræver byggetilladelse

  • Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, når bygningernes samlede areal er over 50 m².
  • Fritliggende enfamiliehuse.
  • Sammenbyggede enfamiliehuse med højst to boliger.
  • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end to boliger med lodret lejlighedsskel.
  • Om- og tilbygninger til ovenstående.
  • Ændret anvendelse, f.eks. fra bolig til erhverv eller omvendt.
  • Opdeling af bolig til flere boligenheder.
  • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn.
  • Ombygning af garage/udhus til beboelse.
  • Ombygning af overdækket terrasse til udestue.

Ombygninger uden byggetilladelse

Laver du en ombygning, uden at der sker en væsentlig anvendelsesændring, og uden du udvider boligarealet, så skal du ikke søge om byggetilladelse.

Lægger du eksempelvis to værelser sammen eller etablerer et nyt badeværelse, flytter eller nedriver en indvendig ikke-bærende væg, skal du ikke søge om byggetilladelse. Ændres der i de bærende konstruktioner, vil det kræve en byggetilladelse.

Du skal dog være opmærksom på, at du som ejer altid har ansvaret for, at alle ombygninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at eventuel kloak- og vvs-arbejde udføres af en autoriseret mester.

Dine ændringer skal også registreres i BBR (Bygnings- og Boligregistret)

I tvivl ?

Husk at du altid er velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler for en snak om dit byggeprojekt.

Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemID

- Vejledning til at ansøge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00