Mindre bygninger

Carport, garage, overdækket terrasse, drivhus, udhus, skur o. lign.

Skal du bygge en garage, et udhus, en overdækket terrasse eller lignende, skal du som regel søge om det, inden du begynder at bygge. Der er forskellige regler for disse bygninger afhængigt af blandt andet størrelse og placering 

Du skal søge om tilladelse via Byg & Miljø. Der er dog undtagelser: 

Overholder dit byggeri følgende, skal du IKKE søge om det:

  • Det samlede areal af alle dine småbygninger (inkl. integreret garage/carport/udhus/overdækning samt det nye) må ikke overstige 50 m².
  • Den samlede længde af alle mindre bygninger på din grund i skel eller nærmere skel end 2,5 m må ikke overstige 12 meter.
  • Højden på bygningen i eller nærmere skel end 2,5 m må ikke overstige 2,5 meter.

Du skal være særlig opmærksom, hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller lignende. Er ejendommen omfattet, skal der altid søges, idet der i en lokalplan kan være et specifikt krav til f.eks. byggefelter, byggelinjer, farvevalg eller taghældninger eller andet, som går udover byggereglementets bestemmelser.

Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste servitutter skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Det skal du som ejer selv være opmærksom på.

Du skal ligeledes selv være opmærksom på, om byggeriet kræver tilladelse efter anden lovgivning inden opstart, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Når byggearbejdet er færdigt, skal du sende oplysninger om ændringer vedr. BBR (Bygnings- og Boligregistret) til teknisk@nordfynskommune.dk så bygningen kan blive registreret.

Overholder dit byggeri ikke ovennævnte, skal du søge om tilladelse til det via Byg & Miljø

Siden blev sidst opdateret 03.12.2018 af indholdsansvarlig MKJAER

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemID

- Vejledning til at ansøge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00