Projektgrunde i Fionaparken

Nordfyns Kommune sælger 5 projektgrunde til opførelse af byhuse i Fionaparken i Bogense til nedsatte priserProjektgrundene i Fionaparken er til salg i samarbejde med Home Erhverv, som kan kontaktes her (klik her).

Byggemodningen Fionaparken i Bogense er færdig, og arbejdet med at etablere de rekreative anlæg på grunden er i fuld gang.

Nu sælges de 5 projektgrunde i Fionaparken i Bogense til salg til nedsatte priser.

Det er område A, B, C, F og H, der udbydes til salg med følgende prisideer:

Delområde
Areal
Pris ekskl. moms
Pris inkl. moms
Status 
 A  1326  954.720 kr.
 1.193.400  
 B  1946  1.167.600 kr.
 1.459.500  Solgt
 C  3020  2.899.200 kr.
 3.624.000  
 F  2426  1.746.720 kr.
 2.183.400  
 H  2711  1.626.600 kr.
 2.033.250  


Køber skal selv foranledige, at der udarbejdes en lokalplan for grundene, der udlægger grundene til boliger. Alle udgifter hertil afholdes af køber, og er sælger uvedkommende.

Den nye lokalplan, som skal udlægge grundene til boliger, skal holde sig indenfor rammerne af de vilkår, som gælder efter Rammelokalplan 2016-8. Rammelokalplanen har til formål at muliggøre en byudvikling med ny boligbebyggelse, bypark, mv.

Det må forventes, at der i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan for grundene vil blive stillet vilkår, hvorved der skal tages hensyn til det omkringliggende område.

Grundene kan overtages snarest muligt, når kommunen har godkendt handlen. Det bemærkes dog, at køber ikke kan bebygge grundene, før en ny lokalplan er endeligt vedtaget.

Alle udgifter til udstykning af grundene afholdes af køber. Alle tilslutningsafgifter afholdes af køber direkte til de respektive forsyningsselskaber.

Salgsmateriale kan hentes på www.nordfynskommune.dk eller rekvireres hos Strategi og Politik på telefon 64 82 80 91.

Blanket til afgivelse af købstilbud skal fremsendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk.

Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.

Salgsmateriale:
Udviklingsplan for Fionagrunden
Salgsbetingelser
Blanket til afgivelse af købstilbud
Rammelokalplan 2016-8
Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

Siden blev sidst opdateret 01.05.2020 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00