Udbud af 6 parcelhusgrunde i Åbakkevænget i Morud

Nordfyns Kommune udbyder 6 nye attraktive parcelhusgrunde i det nye boligområde Åbakkevænget i Morud.

Visualisering Aabakkevej Visualisering Aabakkevej

Nordfyns Kommune udbyder 6 nye attraktive parcelhusgrunde til boligbebyggelse (åben-lav) til salg i det nye boligområde Åbakkevænget i Morud.

Byggegrundene udbydes til en mindstepris på 625,00 kr. pr. m² inkl. moms, ekskl. tilslutningsafgifter.

Grundstørrelserne og mindstepriserne på parcelhusgrundene findes under grundsalg (klik her).

Udbudsperioden løber fra den 28. september 2020 til den 19. oktober 2020, kl. 12.00. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund i udbudsperioden. 

Det bemærkes, at byggegrundene er under udstykning. Der tages forbehold for arealets endelig størrelse og placering, da disse først fastlægges endeligt, når landinspektøren udmatrikulerer arealet.

Grundstørrelserne varierer fra 912 m2 til 1.088 m2.Mindsteprisen for en byggegrund på 912 m2 er 701.468 kr. inkl. moms.

Mindstepriserne inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys. Kloak-, el-, vand-, antenne, fiber og fjernvarmestik er fremført til skel ved parcellen, og følgende forsyningsbidrag er inkluderet i grundprisen:

Etablering af

forsyningsledninger

I købesummen er inkluderet:

Kommentar

Leverandør

Kloak

-     Tilslutningsbidrag

Se takstblad:

VandcenterSyd

El

-     Tilslutningsbidrag

-     Brug af stikledning

Se takstblad:

Vores Elnet

Vand

-      Hovedanlægsbidrag

-      Forsyningsledningsbidrag

-      Stikledningsbidrag inkl. målebrønd

Se takstblad:

Morud Vandværk

Antenne*

-      Ikke tilslutningspligt

Se takstblad:

Morud Antenneforening

Fiber*

-      Ikke tilslutningspligt

Se takstblad:

Energi Fyn

Fjernvarme*

-      Byggemodningsbidrag inkl.

afgreninger.

Se takster og lav beregning:

Fjernvarme Fyn

*Der er ikke tilslutningspligt til antenne og fiber. Der er tilslutningspligt til fjernevarme, medmindre bebyggelsen opfylder kravene til lavenergihuse eller passivhuse i henhold til gældende lovgivning. Køber skal selv betale tilslutningsbidrag til fjernvarmen, som er afhængig af husets placering på parcellen og husets størrelse.

Det bemærkes, at køber ud over mindsteprisen selv skal afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus

Nedenfor er et eksempel på mindsteprisen for en grund på 1.000 m2:

Byggegrund på 1.000 m2

Købesum og tilslutningsafgifter

Grundpris 625 kr.pr.m2

625.000 kr. inkl. moms

Kloak (Vandcenter Syd) - takstblad 2020

64.875 kr. inkl. moms

El-tilslutning (Vores Elnet) - takstblad 2020

21.188 kr. inkl. moms

Vandforsyning (Morud Vandværk) – takstblad 2020

45.405 kr. inkl. moms

Købesum for byggegrund på 1.000m2

756.468 kr. inkl. moms, inkl. tilslutningsafgifter*

*Udgifter til etablering af antenne-, fiber- og fjervarmestik frem til skel er også inkluderet i købesummen.

Lokalplan 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud er gældende for området. Det fremgår blandt andet af lokalplanens § 3, at Delområde 1 kan anvendes til enten tæt/lav boligbebyggelse som dobbelthuse, række- og kædehuse, eller til åben-lav boligbebyggelse som fritliggende énfamiliebolig.

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2020 besluttet, at parcellen udbydes til salg som byggegrund til åben-lav boligbebyggelse. 

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til grundsalg@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest tirsdag den 19. oktober, kl. 12.00.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig

Siden blev sidst opdateret 25.09.2020 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00