Udbud af 2 byggefelter ved Åbakkevej i Morud

Nordfyns Kommune udbyder 2 attraktive byggefelter til boligbebyggelse (tæt-lav/åben-lav) i det nye boligområde ved Åbakkevej i Morud.

Visualisering Aabakkevej Visualisering Aabakkevej

Nordfyns Kommune udbyder 2 attraktive byggefelter til boligbebyggelse (tæt-lav/åben-lav) til salg i det nye boligområde ved Åbakkevej i Morud.

Byggefelterne udbydes til en mindstepris på 1.250 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Grundstørrelserne og mindstepriserne på byggefelterne i delområde 1 er følgende:

  • Byggefelt 1 (nr. 3) = 3.741 m2 – Mindstepris 4.676.250 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter
  • Byggefelt 2 (nr. 2) = 2.189 m² – Mindstepris 2.736.250 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter

Det bemærkes, at byggefelterne er under udstykning. Der henvises til nedenstående måleblad udarbejdet af landinspektøren, hvor arealernes størrelse fremgår.

Salg af byggegrunde er momspligtigt, og købesummen tillægges derfor den til enhver tid gældende moms.

Mindstepriserne inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys frem til parcellen, så udgifterne hertil er køberne uvedkommende. Dette inkluderer ikke udgifter til arbejde indenfor byggefeltet, dvs. køber skal selv afholde alle anlægs- og driftsudgifter til vejanlæg og gadelys på egen grund.

Køber aftaler selv det praktiske arbejde vedrørende tilslutning og forsyninger med diverse forsyningsleverandører og betaler de hermed forbundne omkostninger, herunder el, kloak, vand, varme, m.fl.

Lokalplan 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud er gældende for området. Det fremgår blandt andet heraf, at delområde 1 kan anvendes til enten tæt/lav boligbebyggelse som dobbelthuse, række- og kædehuse, eller til åben-lav boligbebyggelse som fritliggende énfamiliebolig. Desuden kan opføres bygninger til fællesformål for områdets beboere. I delområde 1 skal grundstørrelsen være mindst 250 m2 og højst 500 m2 for tæt-lav bebyggelse, og mindst 900 m² og højst 1.200 m² for åben-lav bebyggelse.

Salgsmaterialet kan fås hos Strategi og Politik på telefon 64 82 80 91 / weel@nordfynskommune.dk, eller du kan selv hente det her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Købstilbud med original underskrift skal sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk.

Siden blev sidst opdateret 27.05.2020 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00