Tværfaglig indsats

I komplekse sager, skal der oftest flere forskellige indsatser til, for at få en ledig eller sygemeldt tilbage i job.

Derfor har kommunen et rehabiliteringsteam, der består af repræsentanter fra forskellige faggrupper i kommunen samt en lægefaglig konsulent fra Regionen. 

De kigger på sagen fra hver deres faglige perspektiv og kommer med en fælles anbefaling til det videre forløb.

Jobafklaringsforløb

Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Rehabiliteringsteamet

Få afklaret dine muligheder i rehabiliteringsteamet.   

Borgere, der har brug for en særlig indsats for at komme i job eller uddannelse, får afklaret deres muligheder i rehabiliteringsteamet. 

 I rehabiliteringsteamet sidder sagsbehandlere fra forskellige kommunale forvaltninger (Jobcentret, socialforvaltningen, sundhedsforvaltningen, psykiatriområdet og andre relevante områder). Endvidere deltager en sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. 

 Hvis du skal til møde i rehabiliteringsteamet, betyder det, at du her kommer til at møde 4-5 medarbejdere, der har hver deres specialviden, der er relevant i forhold til din situation. 

 Rehabiliteringsteamet har tre muligheder, som de kan indstille dig til: 

  • At du skal deltage i et ressourceforløb med forskellige jobrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser, hvor målsætningen er, at du på sigt opnår at kunne varetage et job på ordinære vilkår. 
  • At du bliver godkendt til et job på fleksjobvilkår. 
  • At du bliver tildelt førtidspension. 

Rehabiliteringsteamets indstilling bliver efterfølgende vurderet af fleksjob- og førtidspensionsudvalget, der har den endelige afgørelse i forhold til at træffe en beslutning i din sag.

Nedenstående kan du se en kort film, hvor du hører om, hvordan det foregår i rehabiliteringsteamet. 

OBS: Når du klikker på billedet åbnes filmen i Youtube!


Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig MEM

Kontakt

Jobcenter Nordfyn
Søndersø Rådhus
Vesterled 8
5471
Søndersø

Tlf.: 64 82 82 30
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00